Terug districtscollege Borgerhout

Tue 29/11/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout

A-punten

Stadsbeheer

Markten en Foren

District Borgerhout

secretariaat

openbaar domein

lokaal sportbeleid

lokaal seniorenbeleid

lokaal jeugdbeleid

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein

secretariaat


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst