Terug districtsraad Borgerhout

Mon 24/10/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout

Openbare zitting

A-punten

District Borgerhout

secretariaat
openbaar domein

B-punten

District Borgerhout

openbaar domein
secretariaat

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen