Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_DRBO_00062 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_DRBO_00062 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming 2022_DRBO_00062 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde mevrouw Lien Arits de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 27 augustus 2021 (referentie: BO_2021_IP_059) op de hoogte gebracht van de verhindering van mevrouw Lien Arits. Om in de vervanging van het districtsraadslid Lien Arits te voorzien, werden de eerstvolgende opvolgers aangeschreven. Als vierde opvolger binnen de fractie Groen, werd de heer Thanh Beels aangeschreven. Hij had laten weten dat hij het tijdelijke mandaat wenste op te nemen. Dit tijdelijk mandaat liep van september 2021 tot september 2022. Nadien zou mevrouw Lien Arits haar mandaat als districtsraadslid terug hervatten, zoals goedgekeurd op de districtsraad van 29 november 2021 (jaarnummer 72).

Op de districtsraad van 8 januari 2019 (jaarnummer 7) legde de heer Abdullah Ibrahim de eed af als districtsraadslid. De voorzitter van de districtsraad, de heer Soufiane Amrani, werd per mail op 23 mei 2022 (referentie: BO_2022_IP_045) op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Abdullah Ibrahim vanaf 1juli 2022. Op 18 juni 2022 (referentie: BO_2021_IP_49) heeft de heer Thanh Beels bevestigd dat hij een volwaardig mandaat boven een tijdelijke vervanging verkiest. De heer Thanh Beels zal aangesteld worden als volwaardig districtsraadslid van Borgerhout, ter vervanging van de heer Abdullah Ibrahim. Er werden hierdoor geen andere opvolgers aangeschreven.

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Eva Van Keer de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 7). De voorzitter van de districtsraad werd per brief van 26 augustus 2022 (referentie: BO_2022_IP_59) op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Eva Van Keer. Als zevende opvolger binnen de fractie N-VA, werd de heer Wouter Luykx aangeschreven. Hij heeft laten weten dat hij het mandaat zal opnemen.

Argumentatie

De rangorde van de districtsraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad. Toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het districtsraadslid'.

Juridische grond

Artikel 6 Â§7 en artikel 119 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.

  • Het districtsraadslid met de hoogste anciënniteit neemt de hoogste rang in.
  • Bij gelijke anciënniteit neemt het districtsraadslid dat bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad het hoogste aantal naamstemmen heeft behaald, de hoogste rang in.
  • Bij een gelijk aantal naamstemmen neemt het districtsraadslid van wie de lijst bij de laatste volledige vernieuwing van de districtsraad de meeste stemmen heeft behaald de hoogste rang in. 
  • De opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, nemen in volgorde van hun eedaflegging een rang in.

De omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 omtrent de start van de lokale en provinciale bestuursperiode.

Besluit

.

De districtsraad borgerhout beslist:

Artikel 1

De districtsraad neem kennis van volgende rangorde van de districtsraadsleden:

Naam Voornaam Partij Geboortedatum Voorkeurstemmen Begin anciëniteit
Moerkerke
Luc
Groen
09/06/1966
580
26/01/2001
De Meyer
Marc 
VLAAMS BELANG
02/10/1963
499 

26/01/2001
Paredaens 
Patrick 
N-VA 
17/01/1955
164 
24/05/2004
Preneel 
Marijke 
Groen 
15/04/1971
1.777 
16/01/2007
Matheussen 
Kristine 
N-VA
 28/06/1964
181 
16/01/2007
Al Jattari
Omar 
Groen 
19/07/1979
1.184 
07/01/2013
Gooris 
Hans 
N-VA
05/02/1964
161 
25/02/2013
Talhaoui 
Fatima 
N-VA 
01/01/1973
194 
29/01/2018
El Osri 
Mariam 
Groen 
21/12/1978
491 
08/01/2019
Shayla 
Sharmin 
PVDA 
06/01/1980
415 
08/01/2019
Lauwers 
Anneleen 
Groen 
22/09/1995
336 
08/01/2019
Vissers 
Pieter 
Groen 
29/12/1978 
323 
08/01/2019
Van Duppen
Ben 
PVDA 
 31/10/1989 
215 
08/01/2019
Cissé 
Aïssatou 
Vooruit 
08/06/1999
196 
25/03/2019
Segers 
Ben 
Vooruit 
11/09/1982 
181 
23/09/2019
Van Roey
Koen 
Vooruit 
02/07/1977
176 
23/09/2019
Van de Wauwer
Betty 
N-VA
16/10/1960 
135 
17/02/2020
Arits 
Lien 
Groen 
03/06/1991
280 
28/09/2020
Amrani 
Soufiane 
CD&V
17/09/1988
235 
14/12/2020
Dehing 
Ellen 
Open Vld
09/09/1986
47 
14/12/2020
Coene 
Lena 
Groen 
17/04/1961 
248 
27/09/2021
Beels 
Thanh 
Groen 
31/03/1979
199 
29/11/2021
Van Parys 
Nele 
PVDA 
19/09/1991
166 
27/06/2022
Boers 
Steven 
PVDA 
06/02/1977 
161 
27/06/2022
Luykx 
Wouter 
N-VA 
07/12/1992
116 
 26/09/2022


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.