Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

2022_MOT_00078 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Geen mega festivals (mega en mega luid) op Spoor Oost

districtsraad Borgerhout
ma 26/09/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Fatima Talhaoui, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Soufiane Amrani, voorzitter districtsraad; Hans Gooris, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris
2022_MOT_00078 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Geen mega festivals (mega en mega luid) op Spoor Oost 2022_MOT_00078 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Geen mega festivals (mega en mega luid) op Spoor Oost

Motivering

Indiener(s)

Luc Moerkerke

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 21/09/2022 - 15:42

Toelichting

Zaterdag 3 en zondag 4 september werden de bewoners van Borgerhout intra-muros uit hun slaap gehouden door een megafestival op Spoor Oost. Zowel op zaterdag als zondag was er tot middernacht geluidsoverlast. Er waren heel wat klachten. Ondertussen was er een collegiale brief van het districtscollege aan het stadsbestuur met de vraag naar de resultaten van de uitgevoerde geluidsmetingen.

Er was niet enkel geluidsoverlast. Het festival gijzelde als het ware ook een volledige week Spoor Oost. Het fietspad (de fast lane) was afgesloten. Het skatepark, de sportterreinen en de speeltuin waren afgezet met hekwerk. De stad ging amper in op de vraag van het district de voorafgaande dinsdag om dit afsluiten ongedaan te maken. De stad haalde het hekwerk niet weg. Het werd wat open gezet. Gezellig!

Spoor Oost heef echt heel wat potentieel. Er hingen reeds heel wat fantastische evenementen door. Ik denk aan Wintervuur, filmavonden, circus, Vurige Liefdes, en zo meer. Er was in Coronatijden de start- en aankomstzone van de Reuzenloop. Evenementen met een draagvlak in de buurt. Met een beperkte overlast voor de buurt. Daarenboven ruim en tijdig gecommuniceerd in de buurt. We zijn vragende partij naar dergelijke evenementen op Spoor Oost. Jongeren moeten kunnen feesten. Liefst uitbundig met alles erop en eraan. Echter, een festival van een omvang als dat van begin september inplanten op een locatie zoals Spoor Oost is vragen om problemen en werkt onnodige spanningen en tegenstand in de hand.

Vanuit Groen, bijgetreden door Vooruit en PVDA, zijn we echter van oordeel dat de stad mega festivals echt niet kan neer- of overpoten naar Spoor Oost. Spoor Oost ligt dan ook nog altijd naast een dichtbevolkte woonbuurt. In de blokken op Hof Ter Loo wonen ook nog eens heel wat mensen. De Sinksenfoor overschrijdt reeds de draagkracht van de buurt.

Vragen:

Is er antwoord met gegevens van de uitgevoerde geluidsmetingen?

Het districtscollege drong er in  haar collegiale brief op aan geen dergelijke festivals, inclusief het afsluiten van de site toe te staan op Spoor Oost. Hoe reageerde de stad?

Ondertussen wordt op 29/10 een volgend nieuw festival aangekondigd: Fear Festival – met dj’s etc. Een horrorfestival van ongezien formaat. Nee, dank u!

Motie:

De districtsraad van Borgerhout vraagt het stadsbestuur niet langer megafestivals over- of neer te poten op Spoor Oost. Toch plaatselijk gedragen initiatieven alle kansen te bieden op Spoor Oost.

Initiatiefrecht

De districtsraad keurt bij monde van fractievoorzitters het besluit goed met 14 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 onthoudingen.

Stemden ja: Groen, VOORUIT, PVDA  

Stemden nee: /

Hebben zich onthouden: N-VA, Vlaams Belang