Terug
Gepubliceerd op 15/09/2022

2022_DCBO_00201 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Outdoor - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 13/09/2022 - 12:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Linda Snoeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2022_DCBO_00201 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Outdoor - Goedkeuring 2022_DCBO_00201 - Uitgaande stukken - Brief aan college van burgemeester en schepenen - Evenementen Fire is Gold en Club Vaag Outdoor - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Borgerhout vind het onverantwoord dat evenementen zoals Fire is Gold en Club Vaag Outdoor doorgaan in een dichtbevolkte buurt en wil dit aankaarten bij de Stad, organisator van deze evenementen.

Argumentatie

Het districtscollege keurt goed dat bijgevoegde brief wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen.

Juridische grond

Artikel 279§1 en 2 van het Decreet Lokaal bestuur regelt de ondertekening van briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 15 januari 2019 (jaarnummer 8) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat bijgevoegde brief verstuurd wordt naar het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2022_UP_84.pdf