Terug
Gepubliceerd op 05/01/2023

Amendement van raadslid Pieter Vissers: Amendement - Motie 'Een stedelijke dienstverlening op maat van mensen en dichtbij'

districtsraad Borgerhout
ma 19/12/2022 - 20:00 districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Kristine Matheussen, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
Amendement van raadslid Pieter Vissers: Amendement - Motie 'Een stedelijke dienstverlening op maat van mensen en dichtbij' Amendement van raadslid Pieter Vissers: Amendement - Motie 'Een stedelijke dienstverlening op maat van mensen en dichtbij'

Motivering

Indiener(s)

Pieter Vissers

Gericht aan

Luc Moerkerke

Toelichting

We vragen de aanpassing van de motie ‘Een stedelijke dienstverlening op maat van mensen en dichtbij’. De volledige motie mag vervangen worden door onderstaande aanpassingen.

De persoonlijke dienstverlening van de stad Antwerpen aan Borgerhouts inwoners kent sinds deze legislatuur een sterke terugval. Onder persoonlijke dienstverlening verstaan we een moment waar burgers tijdens een fysiek contact vragen kunnen stellen en afspreken met medewerkers van stad en OCMW. Zo werd beslist om de loketwerking in Borgerhout vanaf 2023 nog slechts 1,5 dag open te houden.  

We merken ook vaker en vaker dat digitale middelen worden ingezet om deze persoonlijke dienstverlening niet meer te organiseren. Daarnaast wordt sommige dienstverlening nog eens uitbesteed aan externen waarmee de kwaliteit en onafhankelijkheid van de dienstverlening in het gedrang kan komen. Recente voorbeelden zijn de privatisering en uitbesteding van de stedelijke infolijn en de lancering van een nieuwe digitale stadsapp. De recente cyberaanval maakt nochtans duidelijk hoe kwetsbaar deze manier van werken is. We merken op dat deze enkel en alleen nog louter wordt ingezet om te kunnen besparen op personeelskosten en dat daarmee het persoonlijk contact wordt afgeschaft.

Niet tegenstaande de digitalisering onmiskenbaar voordelen biedt omdat je je niet meer fysiek hoeft te verplaatsen bv. digitaal aanvragen indienen, verkrijgen van attesten, afspraken maken,.... zijn er ook nog veel Borgerhoutse inwoners die hier niet weg mee kunnen. Het is soms voor ‘digital natives’ ook al moeilijk om wegwijs te geraken in de stedelijke dienstverlening. Hierdoor krijgen mensen die digitaal niet vaardig zijn, de nodige taalcompetenties ontbreken of geen toegang hebben tot internet of printer... opnieuw minder toegang hebben tot stadsdiensten en dienstverlening. Het zijn opnieuw die mensen die persoonlijke uitleg nodig hebben die  waar ze recht op hebben (bv. Borgerhoutse senioren, nieuwkomers, mensen die leven in kansarmoede,…) die hier onder lijden. Door alle beperkingen geraken ze opnieuw minder snel verder geholpen.

We komen op een hellend vlak. Al deze veranderingen hebben een impact op de toegankelijkheid van de dienstverlening voor Borgerhoutse inwoners. Het is beter eerst meer onderzoek te doen of al deze veranderingen  wel beter en ‘effectief’ zijn maar ook de toegankelijkheid blijven garanderen voor alle Borgerhoutse inwoners.

De districtsraad van Borgerhout neemt daarom volgende motie aan:

Art. 1 De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om de lancering van de digitale stadsapp, die ook door bewoners van Borgerhout moet worden gebruikt voor hun contacten met de stad minstens uit te stellen tot alle gevolgen van de cyberaanval zijn opgelost en van de gelegenheid gebruik te maken om de app grondig te evalueren.Daarnaast moet onderzoek en evaluatie uitwijzen of dit soort manier van werken effectief beter is en de toegankelijkheid blijft garanderen voor alle Borgerhoutse inwoners.

Art. 2. De districtsraad van Borgerhout vraagt aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om het stadsloket in Borgerhout vijf dagen per week open te houden en de invoering van Loket op Maat grondig te evalueren. Onderzoek en evaluatie moet uitwijzen of dit soort manier van werken effectief beter is en de toegankelijkheid blijft garanderen voor alle Borgerhoutse inwoners.