Terug
Gepubliceerd op 04/10/2022

2022_DCAN_00480 - District Antwerpen. Abdijstraat en omgeving - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 03/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2022_DCAN_00480 - District Antwerpen. Abdijstraat en omgeving - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring 2022_DCAN_00480 - District Antwerpen. Abdijstraat en omgeving - Proefopstelling. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De Abdijstraat in district Antwerpen:  

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 18 januari 2019 (jaarnummer 430);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kiel"; 
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

De Pieter Génardstraat in district Antwerpen:  

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 28 september 2018 (jaarnummer 8753);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kiel";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

De De Bosschaertstraat in district Antwerpen:  

 • behoort tot het beheer van stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8461);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kiel";
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
 • de De Bosschaertstraat is opgenomen in het aanvullend reglement "gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen".

In samenspraak met district Antwerpen wordt voorgesteld om de rijrichting van de Abdijstraat en de De Bosschaertstraat op het Kiel om te draaien. Momenteel rijdt het verkeer vanuit de Boomsteenweg de Abdijstraat en de Pieter Génardstraat in. Om te vermijden dat er conflicten ontstaan van kruisende voertuigen bij het uitrijden van de Abdijstraat en het inrijden van de Pieter Génardstraat, wordt bijkomend ook de rijrichting van de Pieter Génardstraat omgedraaid. Hierdoor zal de rijrichting voor beide straten dezelfde zijn, naar de Boomsesteenweg toe. Dit voor een periode van zes maanden.

Argumentatie

Door het omdraaien van de rijrichting wordt bekeken of een aantal huidige problemen opgelost worden, zoals:
 • momenteel moet het verkeer komende uit de De Bosschaertstraat verplicht naar rechts en kan het pas keren aan het kruispunt met de Julius De Geyterstraat, door het omdraaien van de De Bosschaertstraat zullen er minder files zijn op de VIIde-Olympiadelaan;
 • door het omdraaien van de De Bosschaertstraat zullen er tevens minder files zijn op Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Zaanstraat, omdat het verkeer dan aan het kruispunt Sint-Bernardsesteenweg/De Bosschaertstraat al naar links kan en geen U-turn meer moet maken aan de Zaanstraat;
 • door de Abdijstraat om te draaien, zal verkeer met bestemming Abdijstraat nu eerst voorbij Parking TIR rijden.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) zal dit goed opvolgen en evalueren zodat indien nodig bijgestuurd kan worden.

De parkeerbalans  blijft ongewijzigd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd. 

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 28 september 2022 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010704 - Mobiliteit

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de proefopstelling in 'de Abdijstraat en omgeving', op voorwaarde dat er in de proefopstelling maatregelen worden getroffen met betrekking tot het conflict tussen de autostroom op de VIIde-Olympiadelaan en fietsers die linksaf indraaien vanuit de Bosschaertstraat. Er is signalisatie nodig voor fietsers en auto's en mogelijk een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20220915_De_Bosschaertstraat_proef.pdf
 • 20220915_Pieter_Genardstraat_proef.pdf
 • 20220928_Abdijstraat_proef.pdf