Terug
Gepubliceerd op 21/10/2022

Agenda  districtscollege Antwerpen

ma 24/10/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 14:05 Toelichting wijkinrichtingsplan water en groen Stadspark (bijlagen in Dropbox)

 • 15:00 Toelichting noodschool Luchtbal (plan/bijlage nog in opmaak)

 • 1.

  2022_DCAN_00508 - Ondersteuning. Kunstintegratietraject Stadswaag. Stadsform vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DCAN_00509 - Gemeenschappelijk financieel platform (GFP) - Normale bestellingen op exploitatiebudget voor een bedrag > 5.500,00 EUR en <= 30.000,00 EUR (excl. BTW). Animatie tijdens Halloween - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DCAN_00510 - Reglementen - Toelagen onder reglement - Kennisneming

 • 4.

  2022_DCAN_00511 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissie 16 november 2022 - Kennisneming

 • 5.

  2022_DCAN_00512 - Districtscollege - Notulen 17 oktober 2022 - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DCAN_00513 - Haantjeslei. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13093A - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DCAN_00514 - Park Spoor Noord. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWOU13311C - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

 • 8.

  2022_DCAN_00515 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

 • 9.

  2022_DCAN_00516 - District Antwerpen. Bostonstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 10.

  2022_DCAN_00517 - District Antwerpen. Frederik van Eedenplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 11.

  2022_DCAN_00518 - District Antwerpen. Generaal Cabrastraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 12.

  2022_DCAN_00519 - District Antwerpen. Grotehondstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 13.

  2022_DCAN_00520 - District Antwerpen. Lange Altaarstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 14.

  2022_DCAN_00521 - District Antwerpen. Maaldersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 15.

  2022_DCAN_00522 - District Antwerpen. Raafstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 16.

  2022_DCAN_00523 - District Antwerpen. Walvisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 17.

  2022_DCAN_00524 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Scheldewandeling Thonetlaan, district Antwerpen (dossier 73/22). Vervangen van één boom - Goedkeuring

 • 18.

  2022_DCAN_00525 - Bestelling - Vaste planten najaar 2022 - Goedkeuring