Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_AM_00059 - Amendement van raadslid Bart Steyaert: Amendement

districtsraad Antwerpen
ma 21/11/2022 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Amber Paris, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Morad Ramachi, districtsraadslid; Jan Braeckmans, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Cedric Cornelissen, districtsraadslid

Verontschuldigd

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2022_AM_00059 - Amendement van raadslid Bart Steyaert: Amendement 2022_AM_00059 - Amendement van raadslid Bart Steyaert: Amendement

Motivering

Indiener(s)

Bart Steyaert

Gericht aan

Marita Wuyts

Tijdstip van indienen

zo 20/11/2022 - 18:22

Toelichting

Wij keuren het voorontwerp Masterplan Scheldeboorden Linkeroever goed, mits rekening wordt gehouden met volgende elementen:


Mobiliteit

  •    (1) Parkeren (al dan niet voor evenementen) niet mogelijk is binnen de wortelzones van de bomen, tenzij die wortelzone(s) effectief volledig worden afgeschermd (permanent of tijdelijk); 
  •   (2) Er bij evenementen maximaal wordt ingezet op het gebruik van de park & ride Linkeroever
  •   (3) Er voldoende parkeergelegenheid blijft ter hoogte van het openbaar vervoersknooppunt Linkeroever. Ook fietsparkeren wordt hier voldoende voorzien.
  •   (4) Het voetgangers- en fietsverkeer van en naar de St Annatunnel elkaar niet hinderen bij de aansluiting naar het fietspad en de wandelzone.

Evenementen

  • (5) Evenementen en evenementparkeren in groenzones kunnen enkel doorgaan mits er achteraf steeds voorzien wordt in volledig herstel, ten laste van de organisatoren;
  • (6) De evenementlocatie op het Frederik van Eedenplein zo wordt opgebouwd dat de hoogdynamische evenementen zo dicht mogelijk tegen de Schelde worden georganiseerd en er dichter bij de bewoning enkel een zone voor kleinschalige evenementen wordt voorzien.
  •  (7) We behouden de open ruimte/het uitzicht op de boeienweide om tijdens evenementen het zicht op het podium te vrijwaren.

Toegankelijkheid

    •    (8) Er voor de parkpaden ook logische looplijnen tussen de bewoning, de dijk en de verschillende bestemmingen binnen het projectgebied worden uitgewerkt. Nu lijkt er te eenzijdig gefocust te zijn op wandelpaden in de langsrichting parallel aan de dijk; 

    •    (9) Er naar de dijk voldoende glooiende, en integraal toegankelijke paden zijn en niet enkel trappen.

    •    (10) Er voldoende zitplaatsen, met rug- en armleuningen worden voorzien doorheen het gebied.

    •    (11) Er in het park beschutte plaatsen worden voorzien.

Programma

    •    (12) Alle momenteel aanwezige sport- en spelinfrastructuur wordt op zijn minst behouden. Een andere positionering kan uiteraard. 

    •    (13) De sportlocaties, o.a. op het Frederik van Eedenplein, op voldoende afstand van de bewoning worden voorzien ifv het vermijden van geluidsoverlast.

    •    (14) Er onderzocht wordt of er een mountainbikeroute kan starten aan de parking op de Gloriantlaan, die door het Esmoreitpark/Sint-Annabos/Middenvijver loopt richting het Waasland en/of aansluiting kan vinden op bestaande mountainbikeroutes (bv. die in Kruibeke). 

    •    (15) Er ruimte wordt voorzien die in de toekomst eventueel medebeheer toelaat (bv. een samentuin);

    •    (16) Thonetje blijvend voorzien wordt voor het verenigingsleven;

    •    (17) Kunstwerken in het gebied in overleg en/of cocreatie met de buurt en met cultuurorganisaties worden geplaatst.

    •    (18) Sanitair voorzien wordt aan clusters van sport, spel en recreatie en aan de mobiliteitshub;

    •    (19) Er op het F Van Eedenplein ruimte wordt voorzien voor levendigheid: kermis, markt, frietkot, sport, spel, .

    •    (20) Er voldoende en aangepaste programmatie voor de plaats onder de luifel op het Frederik van Eeden wordt voorzien.

    •    (21) Het voorzien van voldoende ruiterpaden in het Esmoreitpark en omgeving.