Terug
Gepubliceerd op 02/12/2022

Agenda  districtscollege Antwerpen

ma 05/12/2022 - 14:00 Districtshuis Antwerpen | Zaal Christy

 • 14:00 Vaststellen agenda districtsraad met voorzitter Marita Wuyts

 • 1.

  2022_DCAN_00605 - Kruispunt Julius De Geyterstraat - VII-de Olympiadelaan. Fietscomfort verkeerslichten. Rechtsaf voor rood. SWOU12693 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

 • 2.

  2022_DCAN_00606 - Regentstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat. SWOU12811 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

 • 3.

  2022_DCAN_00607 - Ondersteuning. Cultuur. Filmhuis Klappei - Centrum voor Filmcultuur vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

 • 4.

  2022_DCAN_00608 - Ondersteuning. Cultuur. Rataplan vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

 • 5.

  2022_DCAN_00609 - Ondersteuning. Cultuur. Rooftoptiger vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 6.

  2022_DCAN_00610 - Ondersteuning. Cultuur. Tutti Fratelli vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 7.

  2022_DCAN_00611 - Ondersteuning. Jeugd. De Wereld van Rayaan vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota inclusieve naaiworkshops - Goedkeuring

 • 8.

  2022_DCAN_00612 - Ondersteuning. Jeugd. JES vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 9.

  2022_DCAN_00613 - Ondersteuning. Jeugd. Kras jeugdwerk vzw. Steunpunt Antwerpen Kiel - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 10.

  2022_DCAN_00614 - Ondersteuning. Jeugd. Wilde Raven vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Ravenhuis 2060 - Goedkeuring

 • 11.

  2022_DCAN_00615 - Ondersteuning. Jeugd. Sport. City Pirates Foundation - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 12.

  2022_DCAN_00616 - Ondersteuning. Senioren. PSC Open Huis VZW - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota Telefoonbezoekje 2023-2025 - Goedkeuring

 • 13.

  2022_DCAN_00617 - Ondersteuning. Wijkwerking. Buurthuis Gasthuis 28 vzw - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

 • 14.

  2022_DCAN_00579 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Meer bomen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

 • 15.

  2022_DCAN_00580 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Tuinstraten en experimenteel groen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

 • 16.

  2022_DCAN_00618 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Groen in straten en op pleinen'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

 • 17.

  2022_DCAN_00619 - Ondersteuning. Burgerbegroting - Afsprakennota's 2023 - Thema 'Fietsvriendelijke straten'. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet - Goedkeuring

 • 18.

  2022_DCAN_00567 - Hitta 2022 - Bestelling - Goedkeuring

 • 19.

  2022_DCAN_00620 - Ondersteuning. Middenstand - Reglement feestverlichting lokale handelaarsverenigingen. Eindejaarsperiode 2022 - Goedkeuring

 • 20.

  2022_DCAN_00621 - Districtsraad - Mededeling te behandelen punten dagorde zitting 19 december 2022 - Kennisneming

 • 21.

  2022_DCAN_00622 - Districtscollege - Notulen 28 november 2022 - Goedkeuring

 • 22.

  2022_DCAN_00623 - Generaal Belliardstraat - Opdracht SWOU10175A - Eindafrekening - Goedkeuring

 • 23.

  2022_DCAN_00624 - Handelstraat, Korte Zavelstraat. Vernieuwen openbare verlichting. Opdracht SWPR13392A - Prijsvraag en vastlegging - Goedkeuring

 • 24.

  2022_DCAN_00625 - Isabellalei. Onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen - SWPR13484A - Goedkeuring

 • 25.

  2022_DCAN_00626 - District Antwerpen - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke snellaadpalen. Advies - Goedkeuring

 • 26.

  2022_DCAN_00627 - District Antwerpen. Mechelsesteenweg (deel gewest) - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 27.

  2022_DCAN_00628 - Beheer openbaar bomenbestand 2022 - Koning Albertpark, district Antwerpen (dossier 236/19). Vellen van één boom - Goedkeuring