Terug
Gepubliceerd op 09/01/2023

2022_DCDE_00359 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Antwoord. Ondersteuning sociale kruidenier - Kennisneming

districtscollege Deurne
ma 05/12/2022 - 09:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2022_DCDE_00359 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Antwoord. Ondersteuning sociale kruidenier - Kennisneming 2022_DCDE_00359 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. Antwoord. Ondersteuning sociale kruidenier - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met gemeenteraadsbesluiten 2017_GR_00301 en 2017_GR_00303 van 29 mei 2017 wenste de Stad Antwerpen de districten te responsabiliseren, op het vlak van bevoegdheden, financiën en personele middelen om de transparantie en de duidelijk te verbeteren, de samenwerking te versterken en de lokale binding te verstevigen.

Argumentatie

Saamo Antwerpen vzw (vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen stad) wordt ondersteund voor onderstaand project in Deurne:

De verdere uitbouw van een sociale kruidenier in Deurne: het doel is om het mogelijk te maken om de verdere uitbouw van een  sociale kruidenier te realiseren. Het gaat over de inrichting en het uitwerken van het winkelconcept van de locaties waar de sociale kruidenier zal gevestigd zijn. Deze locaties bevinden zich in Deurne-Noord en Deurne-Zuid. Daarnaast is er een vrijwilligersteam bijeen gezocht die ook de nodige opleidingen gaan volgen om de winkel open te houden. In 2022 zijn nog enkele bijkomende investeringen gebeurd om de locatie in Deurne-Noord volledig operationeel te maken.

Een ondersteuning uitkeren in functie van een sociaal doel is geen districtsbevoegdheid. In dit besluit wordt toestemming gevraagd aan het college om onderstaande bedragen te mogen voorzien vanuit het district Deurne:

  • een nominatieve investeringsondersteuning  van 11.525,00 EUR voor Saamo Antwerpen vzw voor de sociale kruidenier voor 2022;
  • een bijkomende nominatieve ondersteuning van 10.000,00 EUR voor Saamo Antwerpen vzw voor de sociale kruidenier in Deurne voor 2022, 2023, 2024 en 2025.

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het antwoord van het college van burgemeester en schepenen in verband met de ondersteuning van vzw Saamo Antwerpen voor 2022, 2023, 2024 en 2025 in het kader van armoedebestrijding.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220905_Armoedebestrijding.pdf
  • 20221123_antwoord_Armoedebestrijding.pdf