Terug
Gepubliceerd op 24/11/2022

2022_IP_00240 - Interpellatie van raadslid Arbër Halili: Commercialiteit en leegstand Deurne-Noord (Turnhoutsebaan, Frank Craeybeckxlaan en Gallifortlei)

districtsraad Deurne
do 17/11/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Manal Toumi, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid

Verontschuldigd

Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_IP_00240 - Interpellatie van raadslid Arbër Halili: Commercialiteit en leegstand Deurne-Noord (Turnhoutsebaan, Frank Craeybeckxlaan en Gallifortlei) 2022_IP_00240 - Interpellatie van raadslid Arbër Halili: Commercialiteit en leegstand Deurne-Noord (Turnhoutsebaan, Frank Craeybeckxlaan en Gallifortlei)

Motivering

Indiener(s)

Arbër Halili

Gericht aan

Philip Van Acker, Freddy Lorent

Tijdstip van indienen

za 12/11/2022 - 20:59

Toelichting

De algemene perceptie van de Turnhoutsebaan en omgeving is dat zij niet al te goed bezig is op commercieel vlak en dat deze nog steeds flirt met leegstand. Wanneer iemand Deurne binnenrijdt via het Cogelsplein kan al meteen leegstaande panden opmerken en wanneer men richting de Turnhoutsebaan verder gaat wordt dit niet beter op. Dat is onder meer één van de gezichten die ons district uitstraalt. Wat zeggen de statistieken hierover?

In het rapport "Meting van de Antwerpse winkelstraten 2022" kan men verschillende interessante bevindingen lezen. De eerste algemene vaststelling is dat de winkelpanden de coronapandemie al bij al 'goed' doorstaan hebben (met de nodige voorzichtigheid).

Uit het rapport blijkt dat het winkelgebied Deurne-Noord evenwel verkleind is geworden. Men beperkt zich tot delen van de Turnhoutsebaan, de Frank Craeybeckxlaan en de Gallifortlei voor de verzameling van de metingen. Het gebied dat in 2019 afgebakend werd, voldoet niet meer aan de criteria omdat een aantal straatdelen met weinig of geen commerciële activiteit niet meer opgenomen zijn in het winkelgebied. Bovendien wordt Deurne-Noord als een van de winkelgebieden met de laagste  commerciële dichtheid aangemerkt. Dit geeft een indicatie van de gezondheid van een winkelgebied. Stijging van de dichtheid is positief voor de consument, want het winkellint wordt korter. Ook wat de winkeldichtheid betreft, die de zuivere handelsactiviteit aangeeft (geen horeca of diensten), bengelt Deurne-Noord helemaal onderaan op de lijst van de 47 winkelstraten.

Verwijzend naar het bestuursakkoord 2019-2024 gaat deze meerderheid een aantal engagementen aan onder meer ingrepen in de winkelkerngebieden om de belevingswaarde te verhogen. Daarnaast ook de inventarisatie van de 'leegstaande panden'. Ook het strategisch beleidsnota detailhandel van de Stad opteert voor zo’n sterke winkelkerngebieden.

Bovendien kunnen we ook niet ontkennen dat ons winkelgebied op meerdere manieren vlot en comfortabel bereikbaar is. Dus hieraan kan het niet liggen. 

Ook de commerciële mix is niet op zijn best.

Wat onze fractie betreft is er nood aan een winkelshift, nl. volop inzetten op het versterken van handel in de kern. Binnen haar bevoegdheid kan het district hier een faciliterende rol opnemen en aansturen in de goede richting, door de aantrekkingskracht van ons handelskern te verbeteren, de winkelleegstand in de kern terugdringen. Kortom, volop inzetten op een bedrijvige kern met voldoende aandacht voor groen en ‘community’ opbouw waar iedereen meetelt.

 

Vragen:

- Volgens het rapport zijn er in het winkelgebied Deurne-Noord 18 leegstaande panden. Beschikken jullie ook over eigen metingen? Hoeveel leegstanden handelspanden zijn er tot op dit ogenblik geïnventariseerd in ons district? 

- Welke concrete stappen heeft het districtscollege reeds genomen om de verwaarlozing, verkrotting en bestemmingswijziging tegen te gaan? Staat het district in conctact met de betrokken eigenaren?

- Heeft het districtsbestuur een plan van aanpak om de commerciële mix te bevorderen?

- Hoe evalueert het bestuur haar performantie op dit punt na vier jaar huidige legislatuur?

- Ondanks de zeer vlotte en comfortabele bereikbaarheid van ons winkelgebied loopt het toch stroef. Wat is de achterliggende reden volgens jullie?