Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00119 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden september - oktober 2022 - Kennisneming

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00119 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden september - oktober 2022 - Kennisneming 2022_DRDE_00119 - Districtsraad - Schriftelijke vragen raadsleden september - oktober 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In september en oktober 2022 ontving het districtscollege schriftelijke vragen:

Datum vraagstellingIndiener vraagOnderwerpToegewezen aan
6 september 2022Vlaams BelangGlasbol op de Bisschoppenhoflaan 533Tjerk Sekeris
29 september 2022Giuliana Chirinos SaavedraOndersteuning energiecrisis in DeurneTjerk Sekeris
3 oktober 2022Alain HoeckxOpvolgvraag: Boombruggen in DeurneFrank Vercammen


Argumentatie

Op schriftelijke vragen wordt schriftelijk geantwoord. Is het antwoord 30 dagen na ontvangst van de vraag niet gegeven, dan wordt de vraag automatisch terug geagendeerd op de eerstvolgende districtsraad. De vraag krijgt dan het statuut van een mondelinge vraag en wordt onmiddellijk ter zitting beantwoord. Indien de vraag echter voor de zitting werd beantwoord, wordt ze alsnog van de agenda afgevoerd.

De schriftelijke vragen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet Lokaal Bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Dit artikel is ook van toepassing op de districten conform artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Hoofdstuk 2.4, artikel 6 van het huishoudelijk reglement district Deurne goedgekeurd in de districtsraad van 23 mei 2019 (jaarnummer 66), bepaalt dat raadsleden schriftelijke vragen kunnen indienen. Het regelt ook de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende beantwoorde schriftelijke vragen. Het antwoord op deze schriftelijke vragen is te raadplegen in eBesluitvorming.

Datum vraagstelling Indiener vraag Onderwerp Toegewezen aan
6 september 2022Vlaams BelangGlasbol op de Bisschoppenhoflaan 533Tjerk Sekeris
29 september 2022Giuliana Chirinos SaavedraOndersteuning energiecrisis in DeurneTjerk Sekeris

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220906_VB_TS_glasbol_Bisschoppenhoflaan533.pdf
  • 20221003_AH_FV_Opvolgvraag_boombruggen_Deurne.pdf
  • 20220929_GCS_TS_ondersteuning_energiecrisis_Deurne.pdf