Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

2022_DRDE_00103 - Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 20/10/2022 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Kristof Vissers, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Afwezig

Arbër Halili, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Peggy Dewinter, districtsraadslid

Secretaris

Maarten Caestecker, districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2022_DRDE_00103 - Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota - Goedkeuring 2022_DRDE_00103 - Mobiliteit - De Nieuwe Rand - adviesvraag alternatievenonderzoeksnota - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Nieuwe Rand’ (vernieuwde naam voor complex project Oostelijke verbinding) is een project dat de mobiliteit, leefkwaliteit en klimaatvriendelijkheid in de oostrand van Antwerpen wil verbeteren. Het is een initiatief van de Vlaamse Overheid en wordt getrokken door het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). ‘De Nieuwe Rand’ focust zich op het oostelijk deel van de rand rond Antwerpen - het Haventracé - dat samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de ring en investeringen in duurzaam vervoer deel uitmaakt van het Toekomstverbond uit 2017. 

In samenwerking met burgerbewegingen, het middenveld, inwoners, experts en lokale besturen wordt onderzocht hoe de A12 en E313 beter kunnen functioneren, maar ook of de aanleg van twee nieuwe wegen - de A102 en de Nx -  kan bijdragen tot een betere mobiliteit. Even belangrijk is het onderzoek naar hoe ‘De Nieuwe Rand’ de gezondheid en wandel- en fietsvriendelijkheid van de stads- en dorpskern kan versterken, hoe het een aangename regio kan creëren die zowel klimaatvriendelijk is als beter bestand tegen klimaatverandering en hoe het een veiligere verkeersomgeving mogelijk kan maken.

Argumentatie

Na veel voorbereidend werk ligt vandaag een alternatievenonderzoeksnota klaar. Daarin wordt beschreven welke oplossingen er zijn voor eventuele nieuwe of aangepaste wegen in de regio, welke ambities ‘De Nieuwe Rand’ wil realiseren, wat er onderzocht moet worden en hoe dat zal gebeuren.

Dialoog met alle betrokkenen staat centraal in dit project. Daarom wordt ook feedback op de alternatievenonderzoeksnota tegen ten laatste 15 oktober gevraagd aan de betrokken gemeenten en districten. De inspraakperiode voor adviesinstanties loopt in totaal 45 dagen: van 1 september tot en met 15 oktober.

Van 12 september tot en met 11 oktober krijgt de brede bevolking tijdens een publieke raadpleging ook de kans om feedback te geven op de alternatievenonderzoeksnota.

De alternatievenonderzoeksnota kan vanaf 12 september nagelezen worden op www.denieuwerand.be of in de gemeente- en districtshuizen van Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Merksem, Deurne, Borgerhout, Antwerpen, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Schilde, Wijnegem, Zandhoven, Ranst, Wommelgem, Kalmthout, Wuustwezel en Brecht.

Juridische grond

Artikel 138 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de districtsraad een algemene adviesbevoegdheid heeft voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne
2DEU010401 - Bestuur

Besluit

De districtsraad van Deurne keurt met 16 stemmen voor, 1 stem tegen en 9 onthoudingen het volgende besluit goed.

Voor: Tjerk Sekeris, Elke Brydenbach, Philip Van Acker, Mascha Van Huffelen, Ellen Seresia, Alain Hoeckx, Malgorzata Zgnilec, Sonja Stoop, Viviane Gedopt, Robert Stephens, Freddy Lorent, Frank Geudens, Frank Vercammen, Sarpongmaa Agyin, Kristof Vissers, Abdelaziz El Fadili.

Tegen: Arbër Halili.

Onthoudingen: Benjamin Weyts, Mathijs Post, Giuliana Chirinos Saavedra, Steven Van Bockstal, Skrolan Hugens, Jan Van Wesembeeck, Sandra Wintershoven, Karin Slootmans, Guy Dirckx.

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over de alternatievenonderzoeksnota complex project De Nieuwe Rand, mits rekening te houden met volgende opmerking:
De districtsraad van Deurne vraagt nogmaals om de E313 tussen het rondpunt van Wommelgem en de aansluiting van de E313 met R1 (Antwerpse Ring) te ondertunnelen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.