Terug districtsraad Hoboken

Mon 12/09/2022 - 19:30 Raadszaal

Openbare zitting

A-punten

District Hoboken

secretariaat
openbaar domein
Burger- en buurtinitiatieven
lokaal seniorenbeleid

B-punten

District Hoboken

openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen