Terug
Gepubliceerd op 28/12/2022

2022_DRHO_00097 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring

districtsraad Hoboken
ma 19/12/2022 - 19:30 Raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

El Hassane Aarab, districtsraadslid; Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Elke Heylen, districtsraadslid; Koenraad Cassiers

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DRHO_00097 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring 2022_DRHO_00097 - Ondersteuning - Jeugd - reglement vormingsondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) keurde de gemeenteraad het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid goed. 

Op 27 april 2020 (jaarnummer 19) keurde de districtsraad het reglement op de vormingstoelage jeugd goed.

Argumentatie

Het district ondersteunt Hobokense verenigingen die bijdragen aan het maken van een welvarend, warm en bruisend district.

Om aan de voorwaarden van het kaderbesluit te voldoen moet elk ondersteuningsreglement aangepast en opnieuw goedgekeurd worden door de districtsraad.

Het reglement gaat in op 1 januari 2023 en eindigt op 31 december 2025.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres in het meerjarenplan:

budgetplaats 5061000000, functiegebied: 2HOB010303A00000, budgetpositie 6496500, begrotingsprogramma: 2HOB090750.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010301 - Ondersteuning initiatieven van bewoners

Besluit

De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad heft het reglement op de vormingstoelage jeugd zoals beslist door de districtsraad op 27 april 2020 (jaarnummer 19) op, met ingang van 1 januari 2023.


Artikel 2

De districtsraad keurt het reglement vormingsondersteuning jeugd goed, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.