Terug
Gepubliceerd op 22/11/2022

2022_DRHO_00082 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

districtsraad Hoboken
ma 21/11/2022 - 19:30 Raadszaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Paul De Ranter, districtsschepen; Yeliz Citak, districtsraadslid; Elke Heylen, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DRHO_00082 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_DRHO_00082 - Ondersteuningsopdracht. Sport - Week van de Hobokense sportclub. Verschillende verenigingen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 23 mei 2022 (jaarnummer 46) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor:

  • Bell Badminton vzw, Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0811.098.261;
  • Sasja vzw, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0443.405.014;
  • SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, Albert Einsteinlaan 50, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0413.082.616;
  • DANS!Hoboken vzw, Grasmuslaan 8, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0560.844.892.

In de week van 26 september 2022 organiseerde het district Hoboken in samenwerking met de sportverenigingen van het district 'de week van de Hobokense sportclub'. Tijdens deze week ondersteunt het district de verenigingen die hun werking voorstellen aan de hand van een kijk- of doe-activiteit. In het kader van deze activiteit wil het districtscollege aan bovenstaande verenigingen een nominatieve ondersteuning van 150,00 EUR toekennen.

Argumentatie

Tijdens 'de week van de Hobokense sportclub' organiseerden volgende verenigingen de volgende activiteiten:

  • Bell Badminton vzw: gratis badmintoninitiatie op dinsdag 27 september tussen 19u45 en 21u45;
  • DANS! Hoboken vzw: gratis toegang tot alle danslessen tijdens de week van 26 september;
  • Sasja vzw: openstellen van de trainingen van de eerste ploeg en beloftenploeg tijdens de week van 26 september;
  • SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw: gratis tafeltennisinitiaties op dinsdag 27 en woensdag 28 september en op zaterdag 1 oktober.

Het districtscollege van Hoboken wil bovenstaande verenigingen voor de organisatie van deze activiteiten met 150,00 EUR per vereniging ondersteunen.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Deze sportclubs werden niet opgenomen in de lijst van de nominatieve vastleggingen. Dit dient echter wel te gebeuren en kan mogelijk gemaakt worden door onderstaande wijziging:

Toewijzing aan: 

FunctiegebiedProjectUitvoerderBudget
2HOB010303A00000 Week van de Hobokense sportclubsBell Badminton vzw - ondernemingsnummer 0811.098.261 150,00 EUR
2HOB010303A00000 
Week van de Hobokense sportclubs
DANS!Hoboken vzw - ondernemingsnummer 0560.844.892 150,00 EUR
2HOB010303A00000
Week van de Hobokense sportclubs
Sasja vzw - ondernemingsnummer 0443.405.014 150,00 EUR
2HOB010303A00000 
Week van de Hobokense sportclubs
SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw - ondernemingsnummer 0413.082.616
150,00 EUR


De toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging aan de nominatieve lijst: 

FunctiegebiedOmschrijvingWijziging
2HOB010303A00000
Reglement op de projecttoelage- 600,00 EUR

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het  Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010303 - Verenigingen ondersteunen

Besluit

De districtsraad hoboken beslist:

Artikel 1

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan Bell Badminton vzw, Copernicuslaan 50, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0811.098.261.

Artikel 2

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan DANS!Hoboken vzw, Grasmuslaan 8, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0560.844.892.

Artikel 3

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan Sasja vzw, Krijgsbaan 20, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0443.405.014.

Artikel 4

De districtsraad beslist om de ondersteuning van 150,00 euro nominatief toe te wijzen aan SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken vzw, Albert Einsteinlaan 50, 2660 Hoboken, ondernemingsnummer 0413.082.616.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.