Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Jan Dumon: Toestand van onze straten na allerhande nutswerken.

districtsraad Merksem
do 24/11/2022 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Jan Dumon: Toestand van onze straten na allerhande nutswerken. 2022_MV_00082 - Mondelinge vraag van raadslid Jan Dumon: Toestand van onze straten na allerhande nutswerken.

Motivering

Indiener(s)

Jan Dumon

Gericht aan

Jari Frensch

Tijdstip van indienen

wo 23/11/2022 - 20:35

Toelichting

Dagelijks worden we door de mensen van Merksem aangesproken over de toestand van de straat na nutswerken.
De straat/ voetpad wordt opengebroken en na de werken niet in de originele toestand hersteld.
Men vult de gemaakte gaten op met de wereldberoemde gewone “dal”.
 Dit zorgt ervoor dat onze zorgvuldig aangelegde straten en voetpaden er slordig bijliggen en dat stoort de Merksemnaar.

Is het districtscollege op de hoogte van deze problematiek?
kan het districtscollege een oplossing bieden?
Welke acties zijn reeds ondernomen?

Bespreking

Antwoord

Antwoord districtsschepen Jari Frensch

Het is zo dat wanneer nutswerken worden uitgevoerd op het openbaar domein, de nutsbedrijven de straat of het voetpad tijdelijk moet herstellen waarna de aannemer van de stad de definitieve herstelling op zich neemt. Echter de manier waarop die nutsbedrijven te werk gaan, waarbij ze de stenen afbreken, met graafmachines ontharde zones kapotrijden en weinig oog hebben voor het plaatsen van de juiste bebording en voor de verkeersveiligheid, alsook het feit dat we steeds langer moeten wachten op de definitieve herstelling zorgen ervoor dat de straten van Merksem er abominabel bijliggen, wat soms leidt tot gevaarlijke situaties.

Voor de zomer werd ons beloofd door de bevoegde schepen, Erica Caluwaerts, dat deze manier van aanpak herbekeken ging worden zodat de nutsbedrijven zelf instaan voor de definitieve herstelling. In september van dit jaar zou dit van start gegaan moeten zijn maar het ontbreekt de bevoegde schepen blijkbaar aan politieke moed of daadkracht om dit hard te maken.  Ondertussen blijven de, begrijpelijke, klachten rond deze problematiek toenemen. Uw vraag is dan ook terecht.

Ons districtscollege is niet van plan om te blijven wachten tot de bevoegde stadsschepen wakker wordt, daarom is er op mijn initiatief ook een collegiale brief gestuurd vanuit het districtscollege naar het stadscollege, en dan vooral naar de bevoegde schepen, schepen Caluwaerts. Ik zal de brief hier even voorlezen:

(collegiale brief)

Zoals u kunt horen, collega Dumon, hebben we dus weldegelijk reeds een initiatief genomen met het sturen van deze collegiale brief naar de bevoegde instanties. Ik hoop, samen met u, dat hier dan ook snel werk van gemaakt wordt zodat onze Merksemse straten en pleinen er weer deftig bijliggen. 

 

​ ma 28/11/2022 - 09:44