Terug
Gepubliceerd op 12/10/2022

2022_DCHO_00244 - Ondersteuning. Senioren. Week van de Senior in de woonzorgcentra - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 11/10/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00244 - Ondersteuning. Senioren. Week van de Senior in de woonzorgcentra - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring 2022_DCHO_00244 - Ondersteuning. Senioren. Week van de Senior in de woonzorgcentra - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen en woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. organiseren tijdens de week van de senior een shownamiddag op maat van de bewoners binnen hun eigen voorziening, het district heeft hiervoor geld vrijgemaakt om dit te ondersteunen.

De districtsraad Hoboken keurde op 12 september 2022 (jaarnummer 60) de nominatieve toekenning aan de woonzorgcentra voor een bedrag van 2.600,00 EUR goed.

Argumentatie

De ondersteuning dient gebruikt te worden in kader van de Week van de senior zoals vastgelegd in de afsprakennota met woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen (ondernemingsnummer 0809.699.184) en woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. (ondernemingsnummer 0889.421.308). Op maandag 14 november 2022 treedt Micha Marah op in woonzorgcentrum Heydehof. Op donderdag 17 november 2022 treedt Luc Caals op in woonzorgcentrum Lichtenberg.

Het district Hoboken voorziet voor deze ondersteuningsopdracht een bedrag van 1.300,00 EUR aan woonzorgcentrum Lichtenberg en een bedrag van 1.300,00 EUR woonzorgcentrum Heydehof.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0103 - Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district
2HOB010305 - Langer thuis wonen ondersteunen

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota met het woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. (ondernemingsnummer 0889.421.308) voor de Week van de senior met de looptijd 19 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de afsprakennota met het woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen (ondernemingsnummer 0809.699.184) voor de Week van de senior met de looptijd 19 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 goed.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan woonzorgcentrum Heydehof van Armonea N.V. (ondernemingsnummer 0889.421.308) voor een bedrag van 1.300,00 EUR goed.

Artikel 4

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning aan woonzorgcentrum Lichtenberg van Zorgbedrijf Antwerpen (ondernemingsnummer 0809.699.184) voor een bedrag van 1.300,00 EUR goed.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Armonea NV (woonzorgcentrum Heydehof)
Stationstraat102
2800 Mechelen
Rekeningnummer:
BE06 0018 5327 4522
Ondernemingsnummer:
NBE0889.421.308
1.300,00 EURbudgetplaats: 5063000000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2HOB010304A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2200
4505143479
Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
Rekeningnummer:
BE34 0910 1785 4190
Ondernemingsnummer:
NBE0809.699.184
1.300,00 EUR
budgetplaats: 5063000000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2HOB010304A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2HO090909
budgetperiode: 2200
4505143480