Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_DCHO_00218 - Sport - Hobokense Scholenveldloop. Organisatie - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Carine Leys, districtsschepen

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00218 - Sport - Hobokense Scholenveldloop. Organisatie - Goedkeuring 2022_DCHO_00218 - Sport - Hobokense Scholenveldloop. Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op woensdag 21 september 2022 organiseert het district Hoboken in samenwerking met Hoboken Atletiek impuls vzw (HAKI) de scholenveldloop voor Hobokense basisscholen. Vanaf 14.00 uur staan er 12 loopwedstrijden op het programma voor de leerlingen van de Hobokense basischolen op en rond de atletiekpiste van park Sorghvliedt.

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

Met laagdrempelige wijksportactiviteiten wil het district Hoboken bewoners aanzetten om te bewegen, met de nadruk op jongeren.

In het kader van de Vlaamse Loopweken organiseert het district Hoboken samen met HAKI de scholenveldloop. Alle Hobokense basisscholen krijgen begin september een uitnodiging om hun leerlingen in te schrijven voor de loopwedstrijd. Naar schatting zullen er ongeveer 500 leerlingen deelnemen. De scholen wordt gevraagd om aanwezig te zijn om 13.30 uur in turnuniform. Vanaf 14.00 uur zullen er doorlopend 12 loopwedstrijden gelopen worden per geboortejaar, voor jongens en meisjes apart. De organisatie voorziet een medaille en filmticket voor de eerste drie lopers van elke wedstrijd. Alle deelnemers krijgen na afloop een gadget met het logo van het district Hoboken, een appel en een drankje in karton aangeboden. 

Het parcours wordt in de voormiddag uitgezet door vrijwilligers van atletiekclub HAKI. Deze staan er tijdens het evenement ook voor in dat alle scholen zich komen registreren en hun startkaarten krijgen, alle wedstrijden op tijd starten, de juiste deelnemers op tijd in de startbox staan, iedereen na afloop zijn gadget krijgt en dat de winnaars na afloop op het podium hun medaille en prijs in ontvangst kunnen nemen. Daarnaast lopen ze tijdens de wedstrijden voor en achter de deelnemers zodat alles eerlijk en vlot verloopt. 

de -16 jarige vrijwilligers krijgen een filmticket die worden aangekocht onder het raamcontract van de Stad Antwerpen bij Ekivita Group NV. De andere vrijwilligers worden ingeschreven via de databank van de Stad Antwerpen en ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 15,00 EUR. Ook wordt er catering voorzien in de vorm van een drankje en een broodje. 

Om de deelnemers die nog niet moeten lopen, of al gelopen hebben, bezig te houden voorziet het district Hoboken randanimatie in de vorm van twee opblaasbare voetbaldarts en een sportdorp met spelen voorzien door de jeugddienst van het district. 

De scholenveldloop eindigt met de laatste sessie rond 16.00 uur.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3  bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Bestelbonnen worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgende boekingsadressen: Budgetplaats: 5061500000 – functiegebied: 2HOB010204A00000 - budgetpositie: 6141 - begrotingsprogramma: 2HO090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010204 - Sporten en bewegen stimuleren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districscollege keurt de organisatie van de Hobokense Scholenveldloop op 21 september 2022 goed.

Artikel 2

het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.