Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

2022_DCHO_00219 - Senioren - Organisatie seniorenatelier seizoen 2022 - 2023 - Goedkeuring

districtscollege Hoboken
di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Tom De Boeck, districtsschepen; Paul De Ranter, districtsschepen; Carolyn Krekels, districtsschepen; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Carine Leys, districtsschepen

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2022_DCHO_00219 - Senioren - Organisatie seniorenatelier seizoen 2022 - 2023 - Goedkeuring 2022_DCHO_00219 - Senioren - Organisatie seniorenatelier seizoen 2022 - 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Jaarlijks organiseert het district Hoboken een boetseercursus voor senioren met aansluitend een tentoonstelling. De cursus en de tentoonstelling gaat door in woonzorgcentrum Lichtenberg.

Het inhuren van het lokaal in woonzorgcentrum Lichtenberg werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 15 juli 2022 (jaarnummer 5906).

Het budget werd voorzien bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de districtsraad van Hoboken op 23 mei 2022 (jaarnummer 46).

Argumentatie

De lessenreeks start op maandag 3 oktober 2022 voor de groep gevorderden en op dinsdag 4 oktober 2022 voor de groep beginners en eindigt voor de tentoonstelling op dinsdag 14 maart 2023. De lessenreeks staat onder begeleiding van een deskundige vrijwilliger. De vrijwilliger krijgt een jaarlijkse vergoeding van district Hoboken. De tentoonstelling zal doorgaan in woonzorgcentrum Lichtenberg van dinsdag 27 maart 2023 tot en met zaterdag 1 april 2023.

Om de kosten te beperken, wordt er een deelnameprijs van 65,00 EUR voor 20 lessen gevraagd per cursist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De bestelbonnen worden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap en verrekend op volgend boekingsadres: budgetplaats:5063000000 – functiegebied: 2HOB010207A00000 – begrotingsprogramma: 2HO090959 – budgetpositie: 6141, 61413, 6100 en 61418.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
2HOB0102 - We laten Hoboken bruisen
2HOB010207 - Senioren

Besluit

Het districtscollege hoboken beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van een seniorenatelier beginners en gevorderden in het woonzorgcentrum Lichtenberg goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de deelnameprijs van 65,00 EUR per cursist goed.

Artikel 3

Het districtscollege keurt de organisatie van een tentoonstelling van het seniorenatelier van 27 maart 2023 tot en met 1 april 2023 in het woonzorgcentrum Lichtenberg goed.

Artikel 4

Het districtscollege neemt kennis van de uitgaven die goedgekeurd worden onder het gedelegeerd budgethouderschap

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.