Terug
Gepubliceerd op 07/09/2022

Besluitenlijst  districtscollege Hoboken

di 06/09/2022 - 19:00 Collegezaal

 • 1.

  2022_DCHO_00217 - Collegiale brief - De Lijn. Bereikbaarheid. Dienstverlening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DCHO_00218 - Sport - Hobokense Scholenveldloop. Organisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DCHO_00219 - Senioren - Organisatie seniorenatelier seizoen 2022 - 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DCHO_00220 - Ondersteuningsproduct. Stadsmakers Hoboken - Reglement Buurtcontracten. Wijkraad Polderstad vzw. Petanqueveld Watermolenlaan. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DCHO_00221 - Ondersteuning - Feestcommissie Hoboken vzw. Organisatie veeprijskamp tijdens de Jaarmarkt. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DCHO_00222 - Ondersteuning. Cultuur - Heemkundige Kring Hobuechen 1135 vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DCHO_00223 - Districtscollege - Notulen 30 augustus 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DCHO_00224 - Districtscollege - Notulen 1 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd