Terug
Gepubliceerd op 27/09/2022

Besluitenlijst  districtsraad Ekeren

ma 26/09/2022 - 20:00 Raadzaal

 • 1.

  2022_DREK_00048 - Districten Antwerpen, Ekeren, Hoboken, Wilrijk. Slimme Schakels - 13 locaties. SWOU12159. Conceptontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DREK_00042 - Patronaatstraat - Verkaveling - SWPR13543 - Overdracht Grond - Affectatie naar openbaar domein. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DREK_00050 - Nieuw Openbaar Domein - Hoogpadlaan 4 - SWOU13544 - Overdracht Grond - Affectatie naar openbaar domein. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DREK_00049 - Nieuw openbaar domein - Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond - Affectatie naar openbaar domein. Advies. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DREK_00046 - Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2022_DREK_00047 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2022_DREK_00051 - Mededelingen - Briefwisseling. Selectie districtssecretaris periode van 13 augustus tot 26 augustus 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_DREK_00054 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_DREK_00044 - Dagelijks bestuur. Tabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen tweede kwartaal 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2022_DREK_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslagen jeugdraad en kinderraad district Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 11.

  2022_DREK_00052 - Adviesraden en inspraak - Verslagen Cultuurplatform en Cultuurraad - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 12.

  2022_DREK_00053 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 13.

  2022_DREK_00055 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_DREK_00056 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 7, 14, 21 en 28 juni 2022, 5, 12 en 26 juli 2022, 16 en 30 augustus 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 15.

  2022_MV_00070 - Mondelinge vraag van raadslid Guido Staes: Fietstunnel Statiestraat water

  Behandeld