Terug
Gepubliceerd op 23/09/2022

Notulen  districtscollege Ekeren

di 13/09/2022 - 13:30 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2022_DCEK_00235 - Kristus-Koningplein. SWPR13379 - Wegeniswerken. Definitief ontwerp - Goedkeuring

Verdaagd
2.

2022_DCEK_00233 - District Ekeren - Aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen. Advies - Goedkeuring

Verdaagd
3.

2022_DCEK_00236 - District Ekeren. Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren - Concept en programma Kasteelfeesten 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
3.

2022_DCEK_00236 - District Ekeren. Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren - Concept en programma Kasteelfeesten 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00236 - District Ekeren. Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren - Concept en programma Kasteelfeesten 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 22 november 2021 (jaarnummer 76) de tweede aanpassing van het meerjarenplen 2020 - 2025 goed.

Er wordt een ondersteuningsopdracht voorzien voor de Kasteelfeesten van 30.000,00 euro aan het Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren. Op zondag 17 september 2022 worden er in het district Ekeren opnieuw Kasteelfeesten georganiseerd. Deze activiteit gaat door in het Veltwijckpark van 13.00 uur tot 22.00 uur.

Argumentatie

Concept

Sinds 2014 organiseert het district Ekeren dit feest in middeleeuwse sfeer. Elk jaar wordt er een specifiek thema gekozen. Zo werd er in het verleden reeds rond ‘450 Jaar Kasteel’,  de ‘Legende van Flora en de Draak’, de ‘Trom van Sint-Joris’,  ‘Rubens op bezoek’ (Antwerpen Barok Jaar), '60 Jaar De Rode Ridder’ gewerkt. Na een jaar coronabreak lanceerde we de slogan 'De Tijd staat niet stil’. In 2022  staat de figuur Aert van Veltwijck centraal, de eerste eigenaar van het kasteel.

Concreet bestaat het programma uit drie onderdelen:

 • middeleeuws dorp in en rond kasteel Veltwijck;
 • tornooiveld met behendigheidsproeven, steekspel en kiddy battle op het B-terrein;
 • vuurwerk op het A-terrein.

Doelgroep

Met een gevarieerde programmatie mikt het district met dit project op verschillende doelgroepen: families met kinderen, jongeren, senioren, maar ook theaterliefhebbers, muziekfanaten…

Organisatie

De Kasteelfeesten is een initiatief van het district Ekeren. Het programma wordt ingevuld door het cultuurcentrum. Er wordt een open oproep gelanceerd om zoveel mogelijk organisaties te betrekken bij de uitwerking van het programma. Na een uitgebreide prijsvraag wordt er samengewerkt met Toesj BV als hoofdpartner.

Resultaat

Streefdoel is:

 • een gevarieerd programma;
 • samenwerking tussen verschillende districtsdiensten en externe partners;
 • maximaal aandeel lokale partners (verenigingen, artiesten);
 • aandacht voor lokaal talent;
 • breed publiek bereiken.

Indicatoren:

 • aantal partners;
 • aantal bezoekers.

Programma:

Concreet omvat het dagprogramma:

 • middeleeuwse infostand;
 • rebuswandeling;
 • poortwachters;
 • ambachtenmarkt;
 • expo ‘Aert van Veltwijck’;
 • theater 'Stok Paard Prins'
 • Jacobs Ladder;
 • schildknapenproeven;
 • galg;
 • zwaardvechten;
 • kruisboogschieten door Schuttersgilde SInt-Joris;
 • herbergen;
 • trebuchet;
 • knutselworkshops;
 • Alta Capella door Academie Ekeren;
 • volksdans door De Uiltjes
 • kantklossen door Florreke;
 • Ridders van Pendragon;
 • zomerbar;
 • hit me;
 • stokpony ride;
 • tovenaar;
 • workshop 'weven';
 • speerwerpen;
 • beschilderen van laken door Tin Soldiers;
 • tornooiveld met tribune: steekspel + kiddy battle;
 • paddock.

Om 21.00 uur sluiten we af met een diervriendelijk vuurwerk.

Districtscommunicatie 

CommunicatiedragerDistributie
A3handelaars, STIP
A5handelaars, cafés, partners
folders ter plekke
digitale uitnodiging
pers
LED
sociale media
A-blad
A-stad
fotograaf


Budget

Er wordt een brede prijsvraag uitgestuurd naar leveranciers van middeleeuwse acts. Het district voorziet een maximumbedrag van 30.000 euro. Dit budget wordt mee opgenomen in de algemene afsprakennota met de vzw Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren.

Actie
Leverancier
Bedrag
Middeleeuws dorp met tornooiveld
Toesj
20.000,00 euro
Aert van Veltwijck
Tim Van Der Linden
250,00 euro
Workshop weven
Studio Froemel
400,00 euro
Daktheater
eTG
300,00 euro
Theater Stok Paard Prins
4Hoog
1.900,00 euro
Trompetgeschal uit de toren
Marc Goris
450,00 euro
Oude muziek
Alta Capella
450,00 euro
huren kostuums
Baeyens
500,00 euro
Vuurwerk
Joeri Van Gelabbeek
5000,00 euro
Stroomgenerator
Hugo Konings
871,20 euro
Catering artiesten en medewerkers
Colruyt
300,00 euro
Extra hulp afbraak
Werkmaat
500,00 euro
Nachtwaker
VestaGuard
650,00 euro
EHBO
Rode Kruis
272,00 euro
Varia
#
150,00 euro
Totaal

31.993,20 euro
Juridische grond

1. Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad van 6 december 1983).
2. Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal cultuurbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010201 - Ekeren biedt een brede waaier van socio-culturele activiteiten aan waarin iedereen iets naar zijn gading vindt, inclusief de specifieke doelgroepen

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het programma van de Kasteelfeesten 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_DCEK_00237 - Lokale feestelijkheden - Jules Vriendjesdag Programma 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
4.

2022_DCEK_00237 - Lokale feestelijkheden - Jules Vriendjesdag Programma 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00237 - Lokale feestelijkheden - Jules Vriendjesdag Programma 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 2 oktober 2022 organiseert het district Ekeren voor de derde keer de Jules Vriendjesdag in park Hof de Bist. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal partners, zoals de auteur van Jules, Jeugddienst 't Velt, 252 cc, Bib Driehoek en uitgeverij mamie.be. Het feest zal plaats vinden op de evenementenweide voor kasteel Hof de Bist en in het kasteel.

 Jules is een creatie van de Ekerse illustrator-schrijfster Annemie Berebrouckx. Het is een tekenfiguur die een vaste waarde geworden is in de Vlaamse kleuterklassen en ook erg geliefd is als klaspop.

In het Bestuursakkoord District Ekeren 2019 - 2024 beschrijft resolutie 33 het volgende. De voorbije jaren werden heel wat evenementen vernieuwd en versterkt vanuit de doelstelling om meer mensen en vooral gezinnen te lokken met een sterker en kwaliteitsvoller aanbod. We gaan verder op de ingeslagen koers en blijven inzetten op kwaliteit, professionaliteit in samenwerking met verenigingen.

Argumentatie

Doel:

Het district Ekeren wil meer bekendheid geven aan de figuur Jules waarvan er een standbeeld staat in park Hof de Bist. Tegelijkertijd wil het bestuur zich positioneren als groen en gezinsvriendelijk district aan de hand van een gezellige familie uitstap: Ekeren is het district van Jules. Jules Vriendjesdag is een familiefeest met als doelgroep gezinnen met jonge kinderen met een leeftijd van 2 tot 9 jaar. Het feest gaat door op zondag 2 oktober 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur in park en kasteel Hof de Bist. 

Programma:

Op de Jules vriendjesdag kunnen kinderen van 2 tot 9 jaar deelnemen aan verschillende activiteiten rond het thema van de pop Jules.

 • poppenvoorstellingen van Jules;
 • voorleessessies;
 • signeersessie;
 • boekenverkoop;
 • bib mobiel met puzzelzoektocht;
 • tattoo stand;
 • springkastelen;
 • kindermolen;
 • goocheltrucs;
 • ballonnenclown;
 • kinderhoek;
 • volksspelen;
 • grote Jules met fotomogelijkheid;
 • zoektocht met als beloning een fietsvlaggetje van Jules.

Er rijdt een pendeltrein tussen park & ride Luchtbal, het NMBS station Ekeren en Hof de Bist.

Voor de catering wordt er gebruik gemaakt van foodtrucks en een drankenkraam.  

Via alle gebruikelijke kanalen zal het evenement gepromoot worden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

In de tweede aanpassing van het meerjarenplan, goedgekeurd op de districtsraad van 22 november 2021 (jaarnummer 76) werd een krediet voorzien van 15.000,00 euro voor de organisatie van Jules Vriendjesdag. Bestelbons worden goedgekeurd onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010203 - We zetten verder in op de vernieuwing en versterking van de Ekerse evenementen zodat ze blijven bijdragen tot een bruisend en levendig district.
2EKE010203PA2910 - JULESFEEST

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Ekeren keurt de organisatie van de Jules Vriendjesdag op 2 oktober 2022 in park en kasteel Hof de Bist goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_DCEK_00238 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
5.

2022_DCEK_00238 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming

2022_DCEK_00238 - Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het district Ekeren ontving op 22 augustus 2022 een klacht rond de geurhinder afkomstig van de Donkse Beek. 

Op 30 augustus 2022 (jaarnummer 228) werd deze brief ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege. Het schrijven van de bewoners uit de Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg zal ter kennisneming voorgelegd worden aan de districtsraad op 26 september 2022.

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De districtssecretaris zorgt voor een een correcte opvolging.

Het antwoord aan de bewoners van de Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg in verband met de 'Geurhinder Donkse Beek' wordt ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Volgens artikel 132 van het Decreet Lokaal Bestuur is artikel 290 ook van toepassing op de districten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 9 januari 2019 (jaarnummer 2) delegeerde de districtsburgemeester zijn ondertekeningsbevoegdheid.

In het kader van de binnengemeentelijke decentralisatie keurde het college van burgemeester en schepenen op 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) een werkkader goed met betrekking tot de samenwerking stad-districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

Het districtsraad neemt kennis van de uitgaande brief aan de bewoners van de Jozef Ickxstraat en Prinshoeveweg in verband met 'Geurhinder Donkse Beek'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_DCEK_00239 - District Ekeren. Inkomende en uitgaande briefwisseling - Wijkcentrum Mariaburg. Geluidsoverlast door gebruik tuin - Goedkeuring

Goedgekeurd
6.

2022_DCEK_00239 - District Ekeren. Inkomende en uitgaande briefwisseling - Wijkcentrum Mariaburg. Geluidsoverlast door gebruik tuin - Goedkeuring

2022_DCEK_00239 - District Ekeren. Inkomende en uitgaande briefwisseling - Wijkcentrum Mariaburg. Geluidsoverlast door gebruik tuin - Goedkeuring

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
7.

2022_DCEK_00240 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
7.

2022_DCEK_00240 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00240 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 22 maart 2022 (jaarnummer 67) de vergaderdata voor de districtsraad voor het tweede semester 2022 goed.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 26 september 2022 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

 • Districten Antwerpen, Ekeren, Hoboken, Wilrijk. Slimme Slimme Schakels - 13 locaties. SWOU12159. Conceptontwerp. Advies - Goedkeuring;
 • Patronaatstraat - Verkaveling - SWPR13543 - Overdracht Grond - Affectatie naar openbaar domein - Goedkeuring;
 • Nieuw Openbaar domein - Hoogpadlaan 4 - SWOU11726 - Overdracht naar openbaar domein. Advies - Goedkeuring;
 • Nieuw Openbaar domein - Germinalstraat / De Rozentuin SWOU11726 - Overdracht Grond - Affectatie naar openbaar domein. Advies - Goedkeuring;
 • Beleids- en Beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 - Kennisneming;
 • Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2022 - Kennisneming;
 • Uitgaande briefwisseling - Geurhinder Donkse Beek - Kennisneming;
 • Dagelijks bestuur. Tabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen tweede kwartaal 2022 - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen jeugdraad en kinderraad district Ekeren - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen Cultuurplatform en Cultuurraad - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming;
 • Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 juni 2022 - Goedkeuring;
 • Districtsraad - Notulen Districtscollege 7, 14, 21 en 28 juni 2022, 5, 12 en 26 juli 2022, 16 en 30 augustus 2022 - Kennisneming;
 • Mededelingen - Briefwisseling. Selectie districtssecretaris periode van 13 augustus tot 26 augustus 2022 - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 19 september 2022 samen te roepen.

 • Toelichting: Maatschappelijke veiligheid en Lokale Politie Antwerpen - Veiligheid, leefbaarheid en netheid (om 20.00 uur).

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2022_DCEK_00241 - Districtscollege Ekeren - Notulen 6 september 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
8.

2022_DCEK_00241 - Districtscollege Ekeren - Notulen 6 september 2022 - Goedkeuring

2022_DCEK_00241 - Districtscollege Ekeren - Notulen 6 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 6 september 2022. Iedereen was aanwezig.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 6 september 2022 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
9.

2022_DCEK_00242 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
9.

2022_DCEK_00242 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2022_DCEK_00242 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
Argumentatie
Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege Ekeren neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

9 september 2022

 2022_CBS_07419

Organisatie en logistieke ondersteuning - Highland games 18 september 2022. Hof De Bist in Ekeren - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.