Terug
Gepubliceerd op 30/01/2023

2022_DCME_00319 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen november 2022 - Kennisneming

districtscollege Merksem
do 22/12/2022 - 10:00 collegezaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2022_DCME_00319 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen november 2022 - Kennisneming 2022_DCME_00319 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst. 

Argumentatie

In de maand november 2022 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad. 

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad. 

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden. 

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges. 

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten. 

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget november 2022: 

Omschrijving 

Raming 

Bestelbonnummer 

Budgetplaats 

Goedgekeurd besluit 

Correctiebestelling voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in de Glasstraat 

 

Verbruggen BV 

19.488,33 EUR 

4105061808 

5072500000 

Zitting 10 november 2022 

Jaarnummer 293 

Vernieuwen openbare verlichting Fort van Merksem 

 

Fluvius System Operator 

87.576,46 EUR 

4005534515 

5074000000 

Zitting 10 november 2022 

Jaarnummer 295 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.