Terug
Gepubliceerd op 25/10/2022

Besluitenlijst  districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 24/10/2022 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2022_DRBZL_00050 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 september 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_DRBZL_00045 - Ondersteuning - Reglement - Project ondersteuning - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_DRBZL_00051 - Ondersteuning - Reglement - Werkingsondersteuning vrijetijdsverenigingen - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_DRBZL_00044 - Ondersteuning - Reglement - Ondersteuning Gansrijders - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_DRBZL_00046 - Ondersteuning - Reglement - Vormingsondersteuning - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_DRBZL_00047 - Ondersteuning - Reglement - Buurtmakers - Lentepoets - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_DRBZL_00048 - Ondersteuning - Reglement - Buurtmakers - Polder Clean Up - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_DRBZL_00049 - Ondersteuning - Reglement - Buurtmakers - Activiteit - Opheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_DRBZL_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2022_DRBZL_00052 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 11.

  2022_DRBZL_00053 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 12.

  2022_MV_00075 - Mondelinge vraag van raadslid Annick Kersten: Geluidsmeting

  Behandeld
 • 13.

  2022_MV_00076 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Autodeelmobiliteit : ons vergeten of achtergesteld district.

  Behandeld