Terug
Gepubliceerd op 11/10/2022

2022_DCBZL_00211 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 10/10/2022 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2022_DCBZL_00211 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming 2022_DCBZL_00211 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakt deel uit van de Vervoerregioraad Antwerpen en is vertegenwoordigd in de Vervoerregioraad.

Op 20 juni 2022 vergaderde de Vervoerregioraad Antwerpen.

Argumentatie

De verslagen van de Vervoerregioraad Antwerpen worden ter kennisneming voorgelegd aan de leden van de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0105 - Constructief samenwerken
2BZL010501 - Mobiliteit & verkeer

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de Vervoerregioraad Antwerpen van 20 juni 2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220620_Verslag_VVR_20.pdf