Terug
Gepubliceerd op 03/05/2023

2023_DCAN_00243 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissie 16 mei 2023 - Kennisneming

districtscollege Antwerpen
di 02/05/2023 - 13:30 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Samuel Markowitz, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Herald Claeys, districtssecretaris

Verontschuldigd

Femke Meeusen, districtsschepen

Secretaris

Olivia Alexander, waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00243 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissie 16 mei 2023 - Kennisneming 2023_DCAN_00243 - Bijzondere raadscommissie - Mededeling te behandelen punten bijzondere raadscommissie 16 mei 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad nam op 19 september 2022 (jaarnummer 109) kennis van de data voor de zittingen van de bijzondere raadscommissies in 2023.

Argumentatie

Voorafgaand aan de zitting van de bijzondere raadscommissie wordt de ontwerpagenda voorgelegd aan het districtscollege. Op deze manier is het districtscollege op de hoogte van de te behandelen agendapunten van de bijzondere raadscommissie op 16 mei 2023.

Juridische grond

Volgens artikel 19 en 126 van het DLB en artikel 6 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter tot bijeenroeping van de districtsraad.

Volgens artikel 14 van het basisreglement bestuurlijke organisatie stad Antwerpen beslist de voorzitter van de raadscommissie tot bijeenroeping van de raadscommissie. De voorzitter van de districtsraad stelt de agenda van de districtsraad op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Beleidsdoelstellingen

7 - Sterk bestuurde stad
1TAN05 - Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiƫnt bestuur

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de bijzondere raadscommissie van 16 mei 2023 om 20.00 uur.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.