Terug
Gepubliceerd op 21/03/2023

2023_DCAN_00153 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op exploitatiekrediet - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 20/03/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00153 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op exploitatiekrediet - Goedkeuring 2023_DCAN_00153 - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op exploitatiekrediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 24 februari 2020 (jaarnummer 93) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De districtsraad nam op 19 oktober 2020 (jaarnummer 153) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 21 november 2022 (jaarnummer 148) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKA-light) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKA-light gebeurt. Bij verschuivingen van investeringskredieten tussen verschillende investeringsrubrieken is het districtscollege de finale goedkeurder.

Met deze IKA-light wordt er krediet verschoven van:

 • Actie 2ANT010801A00000 Burgerbegroting naar actie 2ANT010101A00000 Wijkgerichte werking voor een aanvraag via districtsfonds voor het organiseren van een feestje in de Zuidervelodroom, bedrag 500,00 EUR;
 • Actie 2ANT010203A00000 Publiek domein (innovatie) naar actie 2ANT010402A00000 Sport voor het sportgala, bedrag 5.000,00 EUR;
 • Actie 2ANT010502A00000 Publiek domein naar actie 2ANT010405A00000 Evenementen en feestelijkheden;
  • voor de huwelijksjubilarissen, bedrag 1.000,00 EUR
  • voor 100 jaar Linkeroever, bedrag 10.000,00 EUR
  • voor openingsfeest Park Spoor Noord, bedrag 2.000,00 EUR
 • Actie 2ANT010502A00000 Publiek domein naar actie 2ANT010407A00000 Groen voor het feest in de Brusselstraat, bedrag 10.000,00 EUR.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Algemene financiƫle opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light op de kredieten 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5005006000000EXPU64968002ANT010101A00000+500,00274.600,00275.100,00
5005005000000EXPU64968002ANT010801A00000-500,004.600,004.100,00


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5005001500000EXPU61412ANT010402A00000+5.000,0098.000,00103.000,00
5005002500000EXPU64968002ANT010203A00000-5.000,0010.000,005.000,00


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5005004500000EXPU61412ANT010405A00000+13.000,00215.500,00228.500,00
5005002515000EXPU614142ANT010502A00000-13.000,0085.000,0072.000,00


De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
PCBudgetplaatsEXP/INVU/OBposActieBedragKrediet voor IKA-LightKrediet na IKA-Light
5005004000000EXPU61412ANT010407A00000+10.000,0013.605,0023.605,00
5005002515000EXPU614142ANT010502A00000-10.000,0072.000,0062.000,00

Bijlagen

 • AMJP6_2022-2025_informeel.pdf