Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCAN_00080 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Vierde kwartaal 2022. Intrekking - Goedkeuring

districtscollege Antwerpen
ma 06/02/2023 - 14:00 Districtshuis Antwerpen - Zaal Christy
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Paul Cordy, voorzitter districtscollege; Tom Van den Borne, districtsschepen; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Samuel Markowitz, districtsschepen

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Tom Van den Borne, districtsschepen
2023_DCAN_00080 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Vierde kwartaal 2022. Intrekking - Goedkeuring 2023_DCAN_00080 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Vierde kwartaal 2022. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 oktober 2019 (jaarnummer 607) besliste de gemeenteraad dat het bedrag van de presentiegelden voor gemeenteraadsleden werd aangepast naar 213,33 EUR, vanaf 1 januari 2020. Bovendien besliste de gemeenteraad dat dit bedrag nadien automatisch geïndexeerd zou worden. 

De districtsraad besliste op 18 november 2019 (jaarnummer 215) ook om de presentiegelden met ingang van 1 januari 2020 te verhogen naar 213,33 EUR. Dit bedrag wordt automatisch geïndexeerd.

Na automatische indexering is het bedrag vanaf september 2022 240,24 EUR en vanaf december 2022 245,05 EUR.

Tijdens de zitting van 9 januari 2023 (jaarnummer 1) keurde het districtscollege de toekenning en uitbetaling van de presentiegelden voor districtsraadsleden van het vierde kwartaal van 2022 goed. In het bijgevoegde document stond echter een fout, waardoor het document en het besluit een verkeerd totaalbedrag vermeldde. Het correcte totaalbedrag van de zitpenningen in het vierde kwartaal van 2022 is 38.140,22 EUR. 

Argumentatie

Het districtscollege bepaalt het aantal raden en het aantal commissiezittingen, evenwel rekening houdende met het minimum aantal raadszittingen van tien per jaar.

Juridische grond

Artikel 17 van het Decreet over het lokaal bestuur legt het principe vast dat de raadsleden een presentiegeld ontvangen op kosten van hun gemeente. Deze artikels zijn ook van toepassing op de districten (artikel 119 § 1 van het Decreet voor het lokaal bestuur), met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad.

Besluit van de Vlaamse regering over het statuut van de lokale mandataris, goedgekeurd op 6 juli 2018.

Algemene financiële opmerkingen

De zitpenningen voor de districtsraadsleden vallen ten laste van het district.

In het vierde kwartaal van 2022 gaat het om 159 zitpenningen, voor een totaal bedrag van 38.140,22 EUR.

De financiële gevolgen voor het vierde kwartaal 2022 werden verrekend op de doelstelling 2ANT010603A00000.

Besluit

Het districtscollege antwerpen beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist het besluit van 9 januari 2023 met jaarnummer 1 in te trekken.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de presentiegelden en de uitbetaling ervan voor de zittingen van de districtsraad en de raadscommissies van het vierde kwartaal van 2022 voor een totaalbedrag van 38.140,22 EUR, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Presentiegelden Antwerpen
vierde kwartaal 2022

38.140,22 EUR 
budgetplaats: 5000100000
budgetpositie: 6200
functiegebied: 2ANT010603A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2AN090190
budgetperiode: 2300
Betaald via weddesysteem
van stad Antwerpen