Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_DRAN_00016 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Plaatsing beeld "Figures of Absence" in het Stadspark, 2000 Antwerpen. Advies - Goedkeuring

districtsraad Antwerpen
ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid

Verontschuldigd

Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2023_DRAN_00016 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Plaatsing beeld "Figures of Absence" in het Stadspark, 2000 Antwerpen. Advies - Goedkeuring 2023_DRAN_00016 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Plaatsing beeld "Figures of Absence" in het Stadspark, 2000 Antwerpen. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Stad Antwerpen kocht het kunstwerk "Figures of Absence" door kunstenaar Goshka Macuga in maart 2022 aan voor de collectie Kunst in de Stad (objectnummer KIS.0254). Het beeld werd in opdracht van Kunst in de Stad gemaakt en aanvankelijk tijdelijk tentoongesteld in het Stadspark, als tweede editie van het jaarlijks Publiek Figuur project, waarbij een hedendaagse kunstenaar een nieuw beeld maakt voor de lege klassieke sokkel aanwezig in het park. "Figures of Absence" was te zien van mei 2021 tot april 2022, en werd sindsdien in bewaring genomen, in afwachting van permanente plaatsing in de stad. 

Argumentatie

Het Stadspark werd door de kunstenaar en door de commissie Kunst in de Stad als een geschikte locatie aangeduid. Sinds de inrichting van dit park werd het gebruikt als locatie voor monumenten en gedenktekens voor belangrijke figuren en gebeurtenissen uit de geschiedenis van onze stad en het land. Het werk van Goshka Macuga, dat vijf historische vrouwen eert en herdenkt, past in deze traditie en is er tegelijk een hedendaagse interpretatie van. 

Het Stadspark is een omgeving waar dit kunstwerk veilig opgesteld kan worden en een grote zichtbaarheid heeft en dus ook publieke waardering kan genieten. 

De specifieke locatie is langs het pad dat parallel loopt aan de Rubenslei, aan de verbreding waar ook zitbanken staan. 

Deze locatie werd reeds uitvoerig besproken tijdens de werkgroepen rondom de toekomstige herwaardering van het Stadspark. De betrokken ambtenaren en de vormgevers van het herwaarderingsplan zijn geconsulteerd en geven positief advies over de plaatsing van dit kunstwerk op deze plek. Hoewel de plaatsing van het kunstwerk in de tijd voorloopt op de uitvoering van de herwaarderingswerken, wordt het beeld geplaatst als onderdeel van het toekomstig ontwerp voor deze locatie, inclusief zitmeubilair rondom het kunstwerk. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 138 van het Decreet over het lokaal bestuur: de districtsraad heeft een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Fasering

Kunst in de Stad streeft ernaar om dit kustwerk geplaatst te hebben voor de inhuldiging van het volgende tijdelijke kunstwerk in de Publiek Figuur reeks tijdens het Antwerp Art Weekend, 18 – 21 mei 2023. 

Algemene financiële opmerkingen

De plaatsing van het standbeeld alsook de productie van de fundering en sokkel worden verrekend op de begroting van Kunst in de Stad, AGCIA-Erfgoed. 

Adviezen

Commissie Kunst in de Stad Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SAN03 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen
1SAN0301 - Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooien
1SAN030104 - Cultuur, kunst en erfgoed zijn zichtbaar in de wijken door het publiek domein maximaal als platform te gebruiken
9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0107 - Adviesbevoegdheid
2ANT010701 - Districtsraad

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad Antwerpen adviseert de plaatsing van het standbeeld 'Figures of Absence' in het Stadspark, 2000 Antwerpen, gunstig op voorwaarde dat er naast de vermelding van naam, titel, jaartal, materialen, etc., een korte inhoudelijke duiding wordt toegevoegd over het concept achter het werk.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • infodoc_figures_of_absence_stadspark_2022.pdf