Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_MOT_00026 - Voorstel tot motie van raadsleden Anne Poppe, Simon Verreet: Motie tijdelijke invulling gronden Kielsevest

districtsraad Antwerpen
ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid

Verontschuldigd

Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2023_MOT_00026 - Voorstel tot motie van raadsleden Anne Poppe, Simon Verreet: Motie tijdelijke invulling gronden Kielsevest 2023_MOT_00026 - Voorstel tot motie van raadsleden Anne Poppe, Simon Verreet: Motie tijdelijke invulling gronden Kielsevest

Motivering

Indiener(s)

Anne Poppe, Simon Verreet

Gericht aan

Marita Wuyts

Tijdstip van indienen

di 14/03/2023 - 16:03

Toelichting

Aan de Kielsevest bevonden zich tot voor kort een aantal oude officierswoningen (Brialmontomwalling) en een groenzone er rond. De woningen en veel van het groen moesten recent wijken voor een geplande brandweerkazerne, dit tot ongenoegen van heel wat omwonenden. Ondertussen is het project voor de brandweerkazerne afgeblazen en zal vermoedelijk op een andere locatie voorzien worden. 


De districtsraad Antwerpen adviseert het college van burgemeester en schepenen het onderstaande voor deze gronden aan de Kielsevest:

  • Voor deze gronden wordt samen met de buurt en het district Antwerpen een tijdelijke invulling uitgewerkt, die geen voorafname van de toekomstige ontwikkeling inhoudt, zodat op korte termijn de buurt terug gebruik kan maken van deze plek in een wijk met erg weinig groen en open ruimte.
  • Voor de bestemming op de langere termijn wordt participatieoverleg opgestart met buurtbewoners en het district Antwerpen.