Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_MOT_00024 - Voorstel tot motie van raadsleden Orry Van de Wauwer, Annelies Thoelen: Voorstel tot motie tot advies aan het college van burgemeester en schepenen tot het ondertekenen van het TruStone convenant met als doel enkel nog maatschappelijk verantwoorde natuursteen, waar geen mensenrechten geschonden zijn bij de winning, te gebruiken bij openbare werken.

districtsraad Antwerpen
ma 20/03/2023 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid

Verontschuldigd

Adrjen Boeckmans, districtsraadslid; Tannicka Bogaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2023_MOT_00024 - Voorstel tot motie van raadsleden Orry Van de Wauwer, Annelies Thoelen: Voorstel tot motie tot advies aan het college van burgemeester en schepenen tot het ondertekenen van het TruStone convenant met als doel enkel nog maatschappelijk verantwoorde natuursteen, waar geen mensenrechten geschonden zijn bij de winning, te gebruiken bij openbare werken. 2023_MOT_00024 - Voorstel tot motie van raadsleden Orry Van de Wauwer, Annelies Thoelen: Voorstel tot motie tot advies aan het college van burgemeester en schepenen tot het ondertekenen van het TruStone convenant met als doel enkel nog maatschappelijk verantwoorde natuursteen, waar geen mensenrechten geschonden zijn bij de winning, te gebruiken bij openbare werken.

Motivering

Indiener(s)

Annelies Thoelen, Orry Van de Wauwer

Gericht aan

Paul Cordy

Tijdstip van indienen

di 14/03/2023 - 12:39

Toelichting

Aanbestedende overheden gebruiken heel wat natuursteen in openbare werken, maar het is niet altijd duidelijk in welke arbeidsomstandigheden dit is geproduceerd. Daarbij bestaat het risico dat het lokale bestuur betrokken raakt bij schendingen van de mensenrechten of van fundamentele arbeidsnormen zoals kinderarbeid.

Om dit te vermijden, werkte de Vlaamse Overheid op initiatief van minister-president Jan Jambon samen met Nederland het TruStone initiatief uit. Bij de start werd de focus in eerste instantie gelegd op de natuursteensector. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft dit initiatief ook bekendgemaakt bij alle Vlaamse lokale besturen. De lokale besturen kunnen zich bij het convenant aansluiten door clausules op te nemen in een overheidsopdracht. Minister-president Jambon en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers moedigen lokale besturen aan om zich hier bij aan te sluiten.

Met deze motie adviseert de districtsraad Antwerpen het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen om zich aan te sluiten bij het TruStone initiatief, wat ertoe leidt dat het stadsbestuur, inclusief het autonoom gemeentebedrijf AG Vespa, enkel nog duurzame en maatschappelijk verantwoorde natuursteen aankoopt. 

Het is moeilijk voor het stadsbestuur zelf om te controleren of er geen mensenrechten geschonden zijn bij de winning van natuursteen. Door de TruStone-overeenkomst te tekenen kan deze organisatie het stadsbestuur hierbij helpen.  

Voorstel tot motie:

  • De districtsraad Antwerpen stelt volgend advies aan het college van burgemeester en schepenen:
    • Het stadsbestuur ondertekent het TruStone convenant, met als doel enkel nog maatschappelijk verantwoorde natuursteen, waar geen mensenrechten geschonden zijn bij de winning, te gebruiken bij openbare werken.