Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_GR_00113 - Ondersteuning. Cultuur - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Wajow, Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk, Froe Froe, De Wilde Plas, Bach in de stad, Majestic, Theater De Spiegel, Rhythm Naturals. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Joris Giebens, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Jinnih Beels, schepen; Wouter Vanbesien, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00113 - Ondersteuning. Cultuur - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Wajow, Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk, Froe Froe, De Wilde Plas, Bach in de stad, Majestic, Theater De Spiegel, Rhythm Naturals. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_GR_00113 - Ondersteuning. Cultuur - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Wajow, Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk, Froe Froe, De Wilde Plas, Bach in de stad, Majestic, Theater De Spiegel, Rhythm Naturals. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor de volgende organisaties:

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ion, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0535.880.359;
 • Wajow vzw, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0644.846.595;
 • Froe Froe vzw, Namenstraat 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0424.808.431;
 • De Wilde Plas vzw, Sint-Marcusstraat 17, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0747.597.212;
 • Bach in de stad vzw, Dageraadplaats 5, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0669.942.376;
 • Rhythm Naturals vzw, Wommelgemsteenweg 42, 2110 Wijnegem, ondernemingsnummer 0877.477.539;
 • Majestic vzw, Kleinebeerstraat 39, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0867.490.103;
 • Theater De Spiegel vzw, Mutsaardstraat 9, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0431.031.079.

De financiële ondersteuning van deze organisaties wordt gewijzigd. 

Voor de organisatie Samen tegen armoede-Antwerps netwerk vzw (roepnaam: STA-AN), Sint-Jansplein 53, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0555.719.631 werd bij de zesde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 al een nominatieve toelage voorzien van 244.775,00 EUR, die nu verhoogd wordt met 5.000,00 EUR. 

Argumentatie

Bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden nog niet alle wijzigingen aan de ondersteuning aan culturele organisaties opgenomen. Het gaat het om volgende organisaties en bedragen:

OrganiatieMotivatieBedrag 2023 zoals opgenomen in de zesde aanpassing meerjarenplan 2020-2025Voorgesteld bedrag 2023
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpenondersteuning van het project 'Modeshow Academie'0,00 EUR35.000,00 EUR
Wajowondersteuning van het project 'Point of U'0,00 EUR50.000,00 EUR
Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerkondersteuning voor 'coördinatie vrijetijdsloketten'244.775,00 EUR249.775,00 EUR
Froe Froeondersteuning voor het project 'Bruist!'0,00 EUR20.000,00 EUR
De Wilde Plasondersteuning voor het project 'Cultuur voor minigolf Beatrijs' 0,00 EUR10.000,00 EUR
Bach in de stadondersteuning voor het project 'Bach in de stad'0,00 EUR20.000,00 EUR
Rhythm Naturalsondersteuning voor het project 'Grow'0,00 EUR20.000,00 EUR
Majestic ondersteuning voor het project 'Antwerp Queer Arts Festival'0,00 EUR20.000,00 EUR
Theater De Spiegelondersteuning voor het project 'Nieuwe Maatjes'0,00 EUR20.000,00 EUR


Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Voor het project 'Modeshow Academie' van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen zal het college de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een overeenkomst, die aan de ontvanger ter ondertekening wordt voorgelegd. Deze overeenkomst bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Algemene financiële opmerkingen

De wijzigingen aan deze ondersteuningen worden als volgt budgettair geregeld:

 • De ondersteuning aan Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen wordt voorzien via IKA-light:
  • van boekingsadres 2BRS010302A00000 / 5111100000 / 6141 / SUB_NR (-30.349,42 EUR)
  • en van boekingsadres 2BRS010109A00000 / 511100000 / 6491433 / SUB_NR (-4.650,58,00 EUR) 
  • naar boekingsadres 2BRS010303A00000 / 5111100000 / 6496800 / SUB_NR
 • De ondersteuning aan Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk wordt voorzien via IKA-light van boekingsadres 2BRS010107A00000 / 5111000000 / 6141 / SUB_NR naar boekingsadres 2BRS010107A00000 / 5116585000 / 6496800 / SUB_NR.
 • De ondersteuning voor het project ‘Point of U’ werd nominatief toegekend aan Kunstencentrum De Studio - Villanella vzw op boekingsadres 2BRS010302A00000 / 5116515000 / 6496800 / SUB_NR. Dit project zal echter worden uitgevoerd door vzw Wajow. De nominatieve toekenning aan Kunstencentrum De Studio - Villanella vzw wordt dus geschrapt ten voordele van Wajow vzw. 
 • De ondersteuning aan de vzw’s Froe Froe, De Wilde Plas, Bach in de stad, Rhythm Naturals, Majestic en Theater De Spiegel worden voorzien op nog niet toegekende ondersteuning op boekingsadres 2BRS010402A00000 / 5116515000 / 6496800 / SUB_NR.

De financiële gevolgen worden geregeld in een afzonderlijk collegebesluit.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010107 - Cultuurparticipatie
7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0104 - Cultuurverenigingen
2BRS010402 - Expertise en ondersteuning

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 35.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ion, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0535.880.359 voor het project 'Modeshow Academie'. 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 50.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Wajow vzw, Maarschalk Gérardstraat 4, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0644.846.595 voor het project 'Point of U'.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 5.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Samen tegen armoede-Antwerps netwerk vzw, Sint-Jansplein 53, 2060 Antwerpen, ondernemingsnummer 0555.719.631 voor 'coördinatie vrijetijdsloketten'.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 20.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Froe Froe vzw, Namenstraat 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0424.808.431 voor het project 'Bruist!'.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 10.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan De Wilde Plas vzw, Sint-Marcusstraat 17, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0747.597.212 voor het project 'Cultuur voor minigolf Beatrijs'.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 20.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Bach in de stad vzw, Dageraadplaats 5, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0669.942.376 voor het project 'Bach in de stad'.

Artikel 7

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 20.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Rhythm Naturals vzw, Wommelgemsteenweg 42, 2110 Wijnegem, ondernemingsnummer 0877.477.539 voor het project 'Grow'. 

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 20.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Majestic vzw, Kleinebeerstraat 39, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0867.490.103 voor het project 'Antwerp Queer Arts Festival'.

Artikel 9

De gemeenteraad keurt goed om de ondersteuning van 20.000,00 EUR voor 2023 nominatief toe te kennen aan Theater De Spiegel vzw, Mutsaardstraat 9, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0431.031.079 voor het project 'Nieuwe Maatjes'. 

Artikel 10

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.