Terug gemeenteraad

Mon 06/03/2023 - 19:30 Stadhuis De raden en voorafgaande raadscommissies (27 februari 2023 t/m 2 maart 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

AG VESPA

Bouwprojecten Stad
Vastgoed

Innovatie en Digitalisering

Maatschappelijke Veiligheid

Ondernemen en Stadsmarketing

Politiezone Antwerpen

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Welzijn

Stadsbeheer

Stadsontwikkeling

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

B-punten

Besloten zitting

A-punten

B-punten

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen