Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00567 - Gemeenteraad - Zitting 6 maart 2023. Ontwerpdagorde - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00567 - Gemeenteraad - Zitting 6 maart 2023. Ontwerpdagorde - Kennisneming 2023_CBS_00567 - Gemeenteraad - Zitting 6 maart 2023. Ontwerpdagorde - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 2 september 2022 (jaarnummer 7126) een planning goed voor de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en nam kennis van de planning van de raadscommissies en gemeenteraden voor het jaar 2023.

Argumentatie

Dit ontwerpbesluit wordt steeds geagendeerd in de weken voorafgaand aan de effectieve vaststelling van de dagorde. Op deze manier is het college steeds op de hoogte van zowel de datum als de laatste versie van de ontwerpagenda van de gemeenteraad.

Juridische grond

Volgens artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur beslist de voorzitter van de gemeenteraad tot bijeenroeping van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de bijeenroeping van de gemeenteraad van maandag 6 maart 2023 om 19.30 uur en deelt aan de voorzitter van de gemeenteraad de punten mee die het wenst te behandelen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230306_GR_Ontwerpdagorde.pdf