Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00666 - Slim naar Antwerpen. Werkgeversaanpak - Deelnameovereenkomsten werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00666 - Slim naar Antwerpen. Werkgeversaanpak - Deelnameovereenkomsten werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen - Bekrachtiging 2023_CBS_00666 - Slim naar Antwerpen. Werkgeversaanpak - Deelnameovereenkomsten werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 november 2016 (jaarnummer 10300) keurde het college de deelnameovereenkomst voor bedrijven van de werkgeversaanpak goed.

Op 1 maart 2019 (jaarnummer 1855) keurde het college aanpassingen aan de deelnameovereenkomst in het kader van GDPR goed.

Op 7 februari 2020 (jaarnummer 1300) keurde het college de deelnameovereenkomst voor bedrijven van de werkgeversaanpak goed.

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5505) keurde het college de aanpassing deelnameovereenkomsten werkgevers goed.

Argumentatie

De stad wil met de vernieuwde werking van de werkgeversaanpak ‘Slim naar Antwerpen’ nog meer inzetten op het creëren van een Slim naar Antwerpen-community. Enerzijds wil de stad zo bekomen dat deelnemende werkgevers trots zijn dat ze samen met Slim naar Antwerpen inzetten op het bereikbaar en leefbaar houden van de stad. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is ook het inzetten op welzijn en gezondheid van medewerkers, het belangrijkste kapitaal van werkgevers. Anderzijds wil de stad hiermee nog meer inzetten op zijn rol als facilitator voor het uitwisselen van kennis en ervaring (rond mobiliteit en telewerken) tussen werkgevers. De stad werkt met twee pakketten.

Basispakket Slimme mobiliteit. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt nu de afgesloten deelnameovereenkomsten Slim naar Antwerpen van volgende ondernemingen voor aan het college:

Naam vestiging Postcode Aantal werknemers
Antwerp Maritime Academy 2030 70
Aquafin2630565
Heder2030483
IBM CIC260020
Wunderman Thompson2018209
    

Uitgebreid pakket Slimme mobiliteit. Er zijn geen deelnameovereenkomsten 'Uitgebreid pakket Slimme mobiliteit' afgesloten.

Algemene financiële opmerkingen

Er zijn geen ondernemingen ingestapt in het Uitgebreid pakket Slimme mobiliteit en bijgevolg zijn er geen ontvangsten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0102 - Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen
2LMS010201 - Slim naar Antwerpen/communicatie en stakeholderwerking

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de deelnameovereenkomsten basispakket Slimme mobiliteit voor volgende ondernemingen: 

Naam vestiging Postcode Aantal werknemers
Antwerp Maritime Academy 2030 70
Aquafin 2630 565
Heder 2030 483
IBM CIC 2600 20
Wunderman Thompson2018209


Artikel 2

Het college neemt kennis dat er geen inschrijvingen waren op het uitgebreid pakket Slimme mobiliteit. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20220111_DO_AntwerpMaritimeAcademy_basispakket.pdf
  • 20220905__DO SNA_Aquafin_basispakket.pdf
  • 20220930_DO_SnA_Heder_basispakket.pdf
  • 20220930_DO_SNA_IBM_CIC_basispakket.docx
  • 20221118_DO_Wunderman Thompson_ basispakket.pdf