Terug
Gepubliceerd op 27/02/2023

2023_CBS_00647 - Antwerp 10 Miles 2023. Gebruik Kennedytunnel - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00647 - Antwerp 10 Miles 2023. Gebruik Kennedytunnel - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00647 - Antwerp 10 Miles 2023. Gebruik Kennedytunnel - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5493) keurde het college de collegiale brief voor het gebruik van de Kennedytunnel voor de 10 miles op 10 oktober 2021 goed.

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 749) keurde  het college de collegiale brief voor het gebruik van de Kennedytunnel voor de 10 miles op 24 april 2022 goed.

Net als de voorbije jaren vindt ook in 2023 de Antwerp 10 Miles plaats. Op zondag 23 april 2023 zullen opnieuw duizenden lopers door de stad Antwerpen trekken. 

Om het groot aantal deelnemers van de Antwerp 10 Miles na de start op linkeroever op een veilige en comfortabele manier naar rechteroever te loodsen, wordt sinds 2007 de Kennedytunnel ingeschakeld. Voor de editie 2023 is het wenselijk om dit opnieuw te voorzien aangezien de wedstrijd alleen maar aan populariteit wint en er opnieuw heel wat deelnemers aanwezig zullen zijn. Tijdens de afgelopen editie werd voor de zevende keer door de zuidelijke tunnelkoker gelopen. Deze optie houdt in dat het verkeer richting Nederland volledig wordt omgeleid met als voorwaarde dat de Liefkenshoektunnel tolvrij is. Deze ingreep heeft een gunstig effect op enerzijds de veiligheid van de lopers en anderzijds de mobiliteitsafwikkeling.

Argumentatie

Om de Antwerp 10 Miles op een veilige en professionele manier verder te laten groeien en het parcours op linker- en rechteroever te behouden, is het aangepaste gebruik van de Kennedytunnel noodzakelijk. De optie om het verkeer volledig om te leiden richting Nederland bleek een aantal belangrijke voordelen te hebben met de Liefkenshoektunnel die tolvrij gemaakt werd.

Voordelen:

  • wegvallen van de verkeershinder op de Antwerpse Ring richting Gent en in de zone ten zuiden van Antwerpen (A12/N16) richting E17;
  • wegvallen van het veiligheidsrisico in de tunnelkoker die beschikbaar is voor het verkeer;
  • wegvallen van het veiligheidsrisico daar waar de lopers in het verleden enkel door (een dubbele rij) bakens van het verkeer werden gescheiden;
  • verkeer uit Gent kan mits duidelijke signalisatie en communicatie relatief eenvoudig worden omgeleid (in de diepte);
  • verkeer dat alsnog tot de stad Antwerpen rijdt, kan via de tolvrije Liefkenshoektunnel om de stad worden geleid;
  • mobiliteit in functie van het evenement kan ook aanzienlijk verbeteren. Meer Park & Ride mogelijkheden op Linkeroever;
  • het verbeteren van de veiligheid heeft ook een impact op de duur van het plaatsen van signalisatie. De duur is afhankelijk van het aantal jerseys die geplaatst moeten worden. Dit heeft automatisch ook een gevolg voor de duur van de verkeershinder die langer wordt (bijkomende opmerking Vlaams Verkeerscentrum).

De organisatie, in samenwerking met de stad Antwerpen, zal werk blijven maken van een goede communicatiecampagne binnen en buiten Antwerpen.

De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om bijgevoegde collegiale brief te bezorgen aan mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, met de vraag om opnieuw gebruik te mogen maken van de Kennedytunnel.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0303 - Gevarieerd evenementenaanbod / promotie A
2BRS030301 - Tradities en sterkhouders

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief goed, gericht aan mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit, voor het gebruik van de Kennedytunnel in functie van de Antwerp 10 Miles van zondag 23 april 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.