Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

2023_CBS_00654 - Project A12 - Toekomst viaduct Wilrijk. Collegiale brief aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00654 - Project A12 - Toekomst viaduct Wilrijk. Collegiale brief aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Ondertekening - Goedkeuring 2023_CBS_00654 - Project A12 - Toekomst viaduct Wilrijk. Collegiale brief aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Al lange tijd is de aanwezigheid van het viaduct Wilrijk een bron van bezorgdheid, discussie en ergernis.
Op 4 september 2014 (jaarnummer 193) behandelde de districtsraad van Wilrijk een interpellatie met betrekking tot de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de A12. Op 4 september 2014 (jaarnummer 18) keurde de districtsraad van Wilrijk de motie met betrekking tot de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de A12 goed. Tijdens de zitting van 8 november 2018 (jaarnummer 142) behandelde de districtsraad van Wilrijk een mondelinge vraag met betrekking tot de leefbaarheid van het viaduct A12.

Ten noorden en ten zuiden van het viaduct Wilrijk staan de komende jaren een aantal projecten gepland die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid sterk zullen verbeteren. In het noorden zijn er de transformatie van de 'Spaghettiknoop' tot de veel compactere Knoop Zuid en de ingrepen ter hoogte van het Olympiadekruispunt om nog meer bovenlokaal verkeer ondergronds te kunnen brengen. In het zuiden is er het project tot omvorming en (gedeeltelijke) ondertunneling van de A12. 

Beide projecten stoppen ter hoogte van de grens met district Wilrijk (hierna Wilrijk) en voor het viaduct Wilrijk zijn er vooralsnog geen toekomstplannen bekend. Dat wil zeggen dat Wilrijk na uitvoering van bovenstaande projecten in het beste geval achterblijft met een status quo. 

Argumentatie

Stad Antwerpen en district Wilrijk zijn van mening dat nu het moment is om na te denken over de toekomst van segment A12/N177 ter hoogte van het viaduct in Wilrijk. 

Na uitvoering van de projecten ten noorden en ten zuiden, blijft Wilrijk achter met het viaduct en de gekende en reeds eerder besproken impact op onder andere verkeersleefbaarheid. In de toekomstige situatie zal het viaduct aan de beide uiteinden bovendien geflankeerd worden door tunnelmonden. 

Bovendien is het viaduct al meer dan 50 jaar oud en nadert het het einde van zijn levensduur.

Een afbraak van het viaduct lijkt voor stad Antwerpen en district Wilrijk aangewezen, samen met een overkapping van de A12 in Wilrijk. Ten noorden en ten zuiden van Wilrijk is de A12 immers reeds overkapt of zal hij overkapt worden. Een snelweg in tunnel biedt bovendien potentieel om elementen die voorgesteld worden in het zuidelijke project, over een grotere lengte door te trekken. Zo kan de meerwaarde van onder andere de OV-infrastructuur, het centrale fietspad, en de groene ruimte op grotere schaal werken. 

Via een collegiale brief gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, vragen stad Antwerpen en district Wilrijk om na te denken over een afbraak van het viaduct Wilrijk om zo een verbetering van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de multimodale bereikbaarheid te realiseren. 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de collegiale brief, gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.