Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00608 - Cultuur. Huur 2023 magazijn voor Geitenstoet, Wilrica en Lange Wapper - Vastlegging krediet - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00608 - Cultuur. Huur 2023 magazijn voor Geitenstoet, Wilrica en Lange Wapper - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_CBS_00608 - Cultuur. Huur 2023 magazijn voor Geitenstoet, Wilrica en Lange Wapper - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 april 2020 (jaarnummer 3488) keurde het college de huur van een magazijn gelegen aan de Oudestraat 118, 2610 Wilrijk voor de Geitenstoet, de Lange Wapper en Wilrica voor negen jaar goed.

Op 29 januari 2021 (jaarnummer 741) keurde het college de huur 2021 magazijn voor Geitenstoet, Wilrica en Lange Wapper goed.

Op 4 februari 2022 (jaarnummer 919) keurde het college de huur 2022 magazijn voor Geitenstoet, Wilrica en Lange Wapper goed.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Voor het betalen van de maandelijkse huur van het magazijn in de Oudestraat 118, 2610 Wilrijk, voor het materiaal van de Geitenstoet, de Lange Wapper en Wilrica, moet een bestelbon opgemaakt worden voor 2023.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 3° van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Algemene financiële opmerkingen

De huur van het magazijn in de Oudestraat 118, 2610 Wilrijk wordt voorzien door de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving.

De onroerende voorheffing wordt voorzien door het district Wilrijk en zal apart ter goedkeuring worden voorgelegd aan het districtscollege van Wilrijk.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010101 - Interne organisatie cultuur

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging van de huur van 2023 voor het magazijn gelegen aan de Oudestraat 118, 2610 Wilrijk, voor de Geitenstoet, de Lange Wapper en Wilrica, voor een bedrag van 50.820,00 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Huur magazijn
D&D Bulkmans NV
Oudestraat 118
2610 Wilrijk
Ond.Nr. 0453 709 580
Rek.Nr. BE42 6451 0976 7154
50.820,00 EURbudgetplaats: 5111000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2BRS010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA070739
budgetperiode: 2300
4005540574