Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00667 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00667 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring 2023_CBS_00667 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In september, november, december 2022 en januari 2023 ontving de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) volgende aanvragen voor een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBP):

Onderneming
Ondernemingsnummer
Aantal voertuigen
Vergunning taxi en/of
verhuurdienst van voertuig
met bestuurder vóór 2020
K. Dostikhel Abdul
0786.610.612één (1)Nee
Zazay Issa0790.805.366één (1)Nee
Ekunwe Otison0789.409.160één (1)Nee
Husseini Said0792.310.054één (1)Nee

Argumentatie

In artikel 9 tot 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 staan de voorwaarden opgesomd waaraan een kandidaat-exploitant moet voldoen om een vergunning voor IBP te kunnen krijgen. Het totaal aantal vergunningen is onbeperkt, waarbij het college slechts één vergunning per exploitant kan verlenen.
De aanvraagdossiers van K. Dostikhel Abdul, Zazay Issa, Ekunwe Otison en Husseini Said zijn volledig en in orde. Het college dient bijgevolg deze aanvragen goed te keuren.

Juridische grond

  • Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer.
  • Besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 7, §1 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer wordt de vergunning afgegeven door het college van burgemeester en schepenen.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college verleent een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer aan:

Naam Ondernemingsnummer Aantal voertuigen Looptijd
K. Dostikhel Abdul0786.610.612één (1)3 februari 2023 tot en met 2 februari 2028
Zazay Issa0790.805.366één (1)3 februari 2023 tot en met 2 februari 2028
Ekunwe Otison0789.409.160één (1)3 februari 2023 tot en met 2 februari 2028
Husseini Said0792.310.054één (1)3 februari 2023 tot en met 2 februari 2028


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.