Terug
Gepubliceerd op 06/02/2023

2023_CBS_00609 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 03/02/2023 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_CBS_00609 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Bekrachtiging 2023_CBS_00609 - Cultuur. Openbare bibliotheken - Filmstreaming. Vzw Cultuurconnect. Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 24 oktober 2022 (jaarnummer 624) een nieuw gebruikers- en retributiereglement voor de openbare bibliotheken goed vanaf 1 november 2022. Sinds november is het mogelijk dat leden een digitaal of combi-abonnement nemen waarmee zij e-boeken kunnen lezen of films kunnen streamen.

Op 18 november 2022 (jaarnummer 9208) keurde het college een overeenkomst goed met vzw Cultuurconnect over het aanbieden van filmstreaming in de openbare bibliotheken.

Argumentatie

Vanwege een administratieve fout dient de overeenkomst voor filmstreaming opnieuw voorgelegd te worden voor ondertekening. Door miscommunicatie met de leverancier stond er een fout in bijlage 1. Dit dient te worden gecorrigeerd.

Juridische grond

Artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat een aanbestedende overheid leveringen en/of diensten kan verwerven van een aankoopcentrale die gecentraliseerde aankoopactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 2, 7°, a).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0101 - Cultuurhoofdstad van Vlaanderen
2BRS010103 - Bibliotheken en culturele ontmoetingscentra

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de overeenkomst met vzw Cultuurconnect voor het gebruik van filmstreaming, voor de periode 1 november 2022 tot en met 30 september 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.