Terug
Gepubliceerd op 14/04/2023

2023_VB_00066 - Afvaardigingen OCMW legislatuur 2019-2024. Antwerps Drug Interventie Centrum - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 24/03/2023 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_VB_00066 - Afvaardigingen OCMW legislatuur 2019-2024. Antwerps Drug Interventie Centrum - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring 2023_VB_00066 - Afvaardigingen OCMW legislatuur 2019-2024. Antwerps Drug Interventie Centrum - Algemene vergadering en raad van bestuur. Vervanging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het OCMW Antwerpen is in de bestuursorganen van verschillende externe entiteiten vertegenwoordigd.

Op 24 juni 2019 (jaarnummer 79) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de afgevaardigden goed voor de externe entiteit Antwerps Drug Interventie Centrum voor de legislatuur 2019-2024.

Argumentatie

Er wordt voorgesteld om de heer Milenco Van Quaethem  af te vaardigen in de algemene vergadering en raad van bestuur van de externe entiteit Antwerps Drug Interventie Centrum ter vervanging van mevrouw Charisse Verberckmoes. 

Juridische grond

Artikel 386 van het Decreet over het Lokaal Bestuur schrijft voor dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om ter vervanging van mevrouw Charisse Verberckmoes, de heer Milenco Van Quaethem af te vaardigen namens het OCMW Antwerpen in de algemene vergadering van de externe entiteit Antwerps Drug Interventie Centrum en bij verhindering een plaatsvervanger die voldoet aan de decretale en statutaire vereisten.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om ter vervanging van mevrouw Charisse Verberckmoes, de heer Milenco Van Quaethem af te vaardigen namens het OCMW Antwerpen in de raad van bestuur van de externe entiteit Antwerps Drug Interventie Centrum. 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist dat de afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het vast bureau.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.