Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 10/03/2023 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Politiezone Antwerpen

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Financiën - Bijzonder Rekenplichtige

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Externe Relaties

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

Innovatie en Digitalisering

B-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Vastgoed

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerreglementering

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Kinderopvang

Onderwijs

Sport

B-punten

Cultuur

Jeugd

Kinderopvang

Onderwijs

Financiën

A-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Meerjarenplanning

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Werk

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Resilience en Crisismanagement

Sociale Interventie

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Stadsreiniging

Stadsontwikkeling

A-punten

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen

A-punten

Parkeren


Publicaties

Besluitenlijst