Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_GR_00159 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse horecakernen 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/03/2023 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Wouter Vanbesien, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Verontschuldigd

Erica Caluwaerts, schepen; Filip Dewinter, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_GR_00159 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse horecakernen 2022 - Goedkeuring 2023_GR_00159 - Business en Innovatie - Meting Antwerpse horecakernen 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De meting van de Antwerpse horecakernen 2022 is een terreinonderzoek naar het aanbod in de horecakernen van de stad Antwerpen. Het onderzoek brengt dit aanbod in kaart en vergelijkt het met de vorige metingen in 2010, 2013 en 2017. Respectievelijk op 30 mei 2011 (jaarnummer 736), 22 september 2014 (jaarnummer 610) en 25 september 2017 (jaarnummer 524) nam de gemeenteraad kennis van deze metingen. 

Dit rapport ondersteunt de dagelijkse werking van de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing (horecamanagement) en is ter informatie voor alle beginnende en ervaren handelaars, retailers, dienstverleners en horeca-uitbaters in de Antwerpse horecakernen. Het rapport biedt heel wat inzichten in het Antwerpse horeca landschap. Welke verschuivingen treden op in de horecakernen? Wat zijn de nieuwe trends? 

Dit rapport is een basis voor beleidsadvies met betrekking tot horeca. Het rapport vormt mee de basis van instrumenten in het horecabeleid van stad Antwerpen, onder andere de terrastaks.

Argumentatie

Afbakening strategische horecakernen

Deze meting geeft de mogelijkheid om resultaten te vergelijken over de tijd en dus ook om evoluties in de horecakernen met elkaar te vergelijken en conclusies te trekken. Een belangrijke stap bij de opmaak van de meting is de afbakening van de strategische horecakernen en de criteria die deze afbakening bepalen.

De meting van de Antwerpse horecakernen 2022 analyseert de horecagebieden verspreid over het grondgebied van de stad Antwerpen. Begin 2022 startte de inventarisatie van het commercieel aanbod via terreinopnames in horecakernen. Net als in de vorige metingen, is de uiteindelijke selectie gebaseerd op drie objectieve selectiecriteria:

  • er moeten in de horecakern in absoluut aantal minstens 10 actieve horecapanden gevestigd zijn;
  • er moeten in de horecakern in meer dan 30% van alle commerciële panden actieve horecapanden gevestigd zijn - dit om winkelgebieden niet mee te nemen als horecakern;
  • er moet in de horecakern in meer dan 20% van alle panden (zowel commercieel als niet-commercieel) een actieve horecafunctie gevestigd zijn.  

De toepassing van deze selectiecriteria op de resultaten van de meting leidt tot de afbakening van 15 strategische horecakernen.

Bovenlokale en lokale horecakernen

Het rapport maakt ook een opdeling tussen bovenlokale en lokale horecakernen, wat betrekking heeft op de aantrekkingskracht van de horecakern.

Een strategische horecakern is bovenlokaal wanneer voldaan is aan volgende twee voorwaarden:

  • tenminste 30% van de actieve horecazaken in de strategische horecakern is gelegen in de afgebakende zone toeristisch centrum;
  • de strategische horecakern telt meer dan 50 actieve horecazaken.

Op basis daarvan wordt vastgelegd dat Centraal Station, Eilandje, Historisch Centrum, Theaterbuurt en Zuid bovenlokaal zijn.

Evolutie en tendensen

Nieuw in deze meting van de Antwerpse horecakernen 2022 is een onderscheid tussen strategische horecakernen en andere horecakernen: 

Door een onderscheid te maken tussen kernen met meer of minder dan 20 actieve horecapanden, worden de kernen opgedeeld in enerzijds strategische horecakernen en anderzijds kleinere horecakernen waar er vaak wel een groeipotentieel zit, zoals de site rond De Koninck of het Sint-Anneke. 

De stad Antwerpen is de grootste horecastad van Vlaanderen. De groei van ketens, zaken met meerdere filialen en fastfood zijn trends die het diverse en wijdverspreide aanbod (ook op lokaal vlak) in de stad Antwerpen weergeven.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010302 - Ondersteuning retail en horeca

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de meting van de Antwerpse horecakernen 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de afbakening van de Antwerpse horecakernen 2022 goed. Op basis van drie objectieve criteria worden 15 strategische bovenlokale en lokale horecakernen afgebakend. 

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Meting_van_de_Antwerpse_horecakernen_2022_DEF.pdf