Terug college van burgemeester en schepenen

Tue 11/10/2022 - 17:00 Extra digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Sport

Cultuur

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming


Publicaties

Besluitenlijst