Terug
Gepubliceerd op 27/03/2023

2023_DCDE_00075 - Ondersteuning - Jeugdbeleid - Infrastructuurwerken. Scouts 43 Sint Rumoldus FV. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 27/03/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00075 - Ondersteuning - Jeugdbeleid - Infrastructuurwerken. Scouts 43 Sint Rumoldus FV. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring 2023_DCDE_00075 - Ondersteuning - Jeugdbeleid - Infrastructuurwerken. Scouts 43 Sint Rumoldus FV. Toekenning en uitbetaling. - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens de zitting van 16 september 2021 (jaarnummer 133) keurde de districtsraad van Deurne het reglement ondersteuning voor infrastructuurwerken jeugdverenigingen uit Deurne goed.

Op 25 januari 2023 werden het district Deurne en de stedelijke jeugddienst uitgenodigd voor een plaatsbezoek aan de lokalen van de scouts 43 Sint Rumoldus FV. Tijdens dit plaatsbezoek werd vastgesteld dat de elektrische installatie en leidingen dringend vernieuwd moeten worden.

Scouts 43 Sint Rumoldus FV dienden op 18 maart 2023 een aanvraag in bij het district Deurne voor ondersteuning, zodat ze de nodige herstellingswerken kunnen laten uitvoeren. 

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning voor infrastructuurwerken aan de lokalen van de scouts 43 Sint Rumoldus FV voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De scoutsgroep vroeg offertes op bij drie bedrijven: Xenwix, De Wolf & Zn en Generic. Xenwix en De Wolf & Zn dienden een offerte in.

Xenwix diende een uitgebreide offerte in met een opdeling van alle werken voor een totaalbedrag van 19.377,74 EUR. De Wolf & Zn dienden een offerte in voor 24.525,49 EUR. Generic reageerde niet op de offertevraag. Scouts 43 Sint Rumoldus FV kiest ervoor om samen te werken met Xenwix. Xenwix heeft de goedkoopste offerte, met een duidelijk plan van aanpak, ingediend.  

De infrastructuurondersteuning bedraagt maximum 80 % van de gemaakte toegelaten kosten.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Het ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken jeugdverenigingen, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 16 september 2021 (jaarnummer 133).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

Als de ondersteuning minder is dan 25.000,00 EUR, wordt na goedkeuring van de aanvraag en de toekenning van het bedrag door het districtscollege, een eerste schijf van de ondersteuning uitbetaald. Deze eerste schijf zal nooit groter zijn dan 50 % van de toegekende ondersteuning.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0102 - Een sociaal Deurne
2DEU010201 - Jeugd

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

 Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Scouts 43 Sint Rumoldus FV15.502,19 EUR
herstelling elektrische installaties

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Scouts 43 Sint Rumoldus FV
August Van De Wielelei 218
2100 Deurne
Ondernemingsnummer:
0011.930.901
IBAN:
BE64 9791 6588 4452
15.502,19 EURbudgetplaats: 5041010000
budgetpositie: 664500
functiegebied: 2DEU010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2DE090759
budgetperiode: 2300
4505149712

Bijlagen

  • Offerte MSH 20230102.pdf
  • Offerte De Wolf.pdf
  • Aanvraag offerte Generic.pdf