Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_DCDE_00134 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. - Openluchtzwembaden - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 08/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00134 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. - Openluchtzwembaden - Goedkeuring 2023_DCDE_00134 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Vraag aan het college. - Openluchtzwembaden - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen heeft het plan om de openingsuren van de openluchtzwembaden te beperken.

Juridische grond

  • artikel 138 van het Decreet lokaal bestuur over de algemene adviesbevoegdheid van de districtsraden;
  • collegebesluit van 16 september 2016 (jaarnummer 7985) over de procedure brieven en adviezen;
  • artikel 26 van het basisreglement Bestuurlijke Organisatie Stad Antwerpen (BOSA) goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 (jaarnummer 130) over de antwoordtermijn adviezen.

Argumentatie

Het districtscollege van Deurne is “not amused” over de beslissing om onder meer de zwemvijver Boekenberg tijdens de maanden mei, juni en september minder dagen te openen. Nog minder is het districtscollege “amused” over de manier waarop de communicatie gevoerd is.

Het kan niet dat het districtscollege uit de krant moet vernemen dat de zwemtijden drastisch verminderd worden. De zwemvijver Boekenberg wordt in de zomermaanden door duizenden Deurnenaars bezocht. Het districtscollege is er van overtuigd dat er een oplossing gevonden kan worden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0101 - Een leefbaar Deurne
9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0104 - Een goed bestuurd Deurne

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om creatief om te gaan en in dialoog te gaan met sportverenigingen zoals “De Deurnese Ijsberen”.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan het districtssecretariaat om deze vraag over te maken aan Bestuurszaken voor toewijzing aan de bevoegde vakschepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.