Terug
Gepubliceerd op 15/05/2023

2023_DCDE_00141 - Ondersteuning - projecten - Unitas Tuinwijk VZW: Zomerfeest met wijkontbijt - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Deurne
ma 15/05/2023 - 09:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Freddy Lorent, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester
2023_DCDE_00141 - Ondersteuning - projecten - Unitas Tuinwijk VZW: Zomerfeest met wijkontbijt - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCDE_00141 - Ondersteuning - projecten - Unitas Tuinwijk VZW: Zomerfeest met wijkontbijt - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het ondersteuningsreglement voor projecten van het district Deurne, goedgekeurd op de districtsraad van 17 november 2022 (jaarnummer 126), steunt het district Deurne initiatieven die de sociale band tussen een vereniging en de bewoners van Deurne versterken.
De ondersteuning wordt toegekend op basis van de voorwaarden die terug te vinden zijn in het reglement.

Als een vereniging of organisatie bij het district Deurne een ondersteuning voor een project aanvraagt, wordt die, na advies van een beoordelingscommissie, door het districtscollege beoordeeld.

Voor volgende project werd een aanvraag ingediend:

Aanvrager:Naam project:Omschrijving activiteit:Gevraagde ondersteuning:
Unitas Tuinwijk VZW
Zomerfeest met wijkontbijt
Wijkontbijt met extra animatie.

2.000,00 EUR

 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale burger- en buurtinitiatieven.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Unitas Tuinwijk VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Unitas Tuinwijk VZW diende op 30 maart 2023  een aanvraag in voor ondersteuning projecten. Dit project vindt plaats van 24 juni tot 26 juni 2023. Dit project staat open voor alle wijkbewoners en geïnteresseerden uit de omgeving van het Boekenbergpark. Er wordt gratis animatie voorzien: springkasteel, live muziek door LJM band en gezelschapspelen.

De beoordelingscommissie behandelde volgend projectdossier voor ondersteuning:

AanvragerGevraagd bedragAdvies beoordelingscommissieArgumentatie beoordelingscommissie
Unitas Tuinwijk VZW2.000,00 EURPositief, met verlaging van het bedrag

Het project:

  • brengt veel mensen samen, 
  • is buurtgericht,
  • is laagdrempelig.
De aankoop van tafelpapier, servetten en bestek wordt niet weerhouden. Het bedrag wordt verlaagd naar 1.800 euro.
De werkelijke drankinkomsten moeten bij afrekening opgegeven worden en het verschil zal terugbetaald worden.


Algemene financiƫle opmerkingen

De vereniging krijgt meteen 60% van het ondersteuningsbedrag uitbetaald. Het resterende saldo zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst en goedkeuring van het afrekeningsdossier worden betaald.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2DEU01 - Ambitieus Deurne
2DEU0103 - Een bruisend Deurne
2DEU010306 - Verenigingen

Besluit

Het districtscollege deurne beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Unitas Tuinwijk VZW
1.800,00 EUR 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Unitas Tuinwijk VZW
Oude Donklaan 10
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0473.366.433
IBAN: BE22 7340 4796 0647
1.800,00 EUR budgetplaats:5046500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2DEU010306A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2DE090740
budgetperiode: 2300
4505150759

Bijlagen

  • Zomerfeest met wijkontbijt.pdf