Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DRDE_00055 - Districtsraad - Notulen districtsraad 25 mei 2023. Districtsraadscommissie 22 mei 2023 - Goedkeuring

districtsraad Deurne
do 22/06/2023 - 20:00 Districtshuis Deurne
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter; Tjerk Sekeris, districtsburgemeester; Elke Brydenbach, districtsschepen; Frank Vercammen, districtsschepen; Philip Van Acker, districtsschepen; Guy Dirckx, districtsraadslid; Jan Van Wesembeeck, districtsraadslid; Freya Van Alsenoy, districtsraadslid; Manal Toumi, districtsraadslid; Abdelaziz El Fadili, districtsraadslid; Arbër Halili, districtsraadslid; Giuliana Chirinos Saavedra, districtsraadslid; Mathijs Post, districtsraadslid; Sandra Wintershoven, districtsraadslid; Alain Hoeckx, districtsraadslid; Mascha Van Huffelen, districtsraadslid; Steven Van Bockstal, districtsraadslid; Sarpongmaa Agyin, districtsraadslid; Viviane Gedopt, districtsraadslid; Karin Slootmans, districtsraadslid; Sonja Stoop, districtsraadslid; Ellen Seresia, districtsraadslid; Gregorio Cabello Sepulveda; Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Kristof Vissers, districtsraadslid; Benjamin Weyts, districtsraadslid

Verontschuldigd

Freddy Lorent, districtsschepen; Malgorzata Zgnilec, districtsraadslid; Robert Stephens, districtsraadslid; Skrolan Hugens, districtsraadslid; Maarten Caestecker, districtssecretaris

Secretaris

Mieke De Wispeleir, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Frank Geudens, districtsraadsvoorzitter
2023_DRDE_00055 - Districtsraad - Notulen districtsraad 25 mei 2023. Districtsraadscommissie 22 mei 2023 - Goedkeuring 2023_DRDE_00055 - Districtsraad - Notulen districtsraad 25 mei 2023. Districtsraadscommissie 22 mei 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 25 mei 2023. De districtsraadscommissie kwam bijeen op 22 mei 2023.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Besluit

De districtsraad deurne beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 25 mei 2023 goed.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de raadscommissie van 22 mei 2023.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Notulen_25mei2023.pdf
  • 2023_05_22_verslag_RC.pdf